Landsbygdsnätverket

Hilkka Eskelinen

Hur jobbar Småkom med service?

Vi jobbar genom påverkansarbete mot riksdag, regering och centrala myndigheter. Vi skriver även yttranden över utredningar samt medverkar i referens-och arbetsgrupper, debatter och diskussioner. Dessutom sprider vi goda exempel på våra två årliga konferenser.

Vilken hjälp kan du få av oss?

Vi kan bistå dig med inspiration, idéer, utvecklande samtal samt matnyttig information och kunskap.

Mina personliga tips

  • Målinriktat arbete på alla nivåer ger resultat.

Mer information

Småkom är en intresseorganisation för landets till befolkningstalet mindre kommuner. I mars 2017 har vi 70 kommuner som medlemmar.

Se vidare på www.smakom.se Länk till annan webbplats.