Landsbygdsnätverket

Lena Kansbod

Medlemmarna i arbetsgruppen Service i landsbygder presenterar sig för att du som vill veta mera om service ska kunna vända dig till någon av oss. Lena är ledamot i gruppen och representerar kommunerna.

Hur jobbar kommunen med service?

Utgångspunkten ska vara de behov som finns på orten och det kan i sin tur se olika ut från plats till plats. Utan service är det svårt att driva företag och utan företag blir servicen lidande för oss alla. Kommunen är mån om att det ska finnas en basservice för både invånare och företag som lever och verkar på landsbygden. Kommunikationen ska vara enkel, rak och tydlig från kommunen. Min uppgift är att underlätta samt att tillhandahålla verktyg och möjligheter i samförstånd med invånare och företag.

Vilken hjälp kan du få av oss?

Min roll som landsbygdsutvecklare ska underlätta och möjliggöra för landsbygdens kreativa klokhet att själva kunna styra sitt serviceutbud. Utifrån en kontinuerlig dialog vill jag stötta och underlätta processer för att nå de mål och visioner som finns lokalt.

Jag bidrar med mitt nätverk på lokal, regional och nationell nivå. Med kunskapen om insatser som finns att tillgå underlättas jobbet med att hitta samarbeten på de olika nivåerna.

Mina personliga tips

Det finns inga dumma frågor! Var flera när ni engagerar er och dela upp uppgifterna. Rotera gärna i grupperna så att alla får känna sig delaktiga och förstå helheten.