Landsbygdsnätverket
Bildcollage med foodtruck, pysselblad, matgäster och måltider

Idébank

På denna sida hittar du idéer till aktiviteter under Offentliga måltidens dag. Detta är idéer som ni kan utgå ifrån och anpassa efter egna förutsättningar och behov.

Förberedelser

Innan ni bestämmer er för vad ni ska göra är det viktigt att ni har klart för er vilket syfte aktiviteten ska fylla och vilken målgrupp ni riktar er mot.

 • Syftet med aktiviteten kan till exempel vara att bidra till ökad yrkesstolthet hos måltidspersonalen, ge ökad kunskap hos beslutsfattare och/eller allmänheten, och att bidra till givande diskussioner kring måltidsfrågor.
 • Målgrupp för aktiviteten kan förutom måltidsgästerna vara de som inte vanligtvis kommer i kontakt med offentliga måltider lika direkt, exempelvis beslutsfattare och anhöriga. Den breda allmänheten kan nås genom att lokala tidningar och media bjuds in att bevaka händelsen.

Förslag på aktiviteter

 • Anordna utställning, föreläsning eller liknande
  Anordna en tillställning på biblioteket eller annan naturlig samlingsplats. Representanter från måltidsorganisationen berättar om och svarar på frågor kring måltiderna i kommunen.

 • Bjud in lokal livsmedelsproducent
  Bjud in en eller flera lokala livsmedelsproducenter att komma och berätta om sin verksamhet. Kombinera med att servera lokal mat.

 • Bjud in politiker att komma och äta
  Bjud in kommunens eller regionens politiker att komma och äta i restaurangen och prata med matgästerna.

 • Inspireras av landskapsmåltiderna. Sveriges landskapsmåltider Länk till annan webbplats. är influerade av råvaror och mattraditioner från de egna landskapen. Så här gjorde Nynäshamns kommun när de hämtade inspiration från Stockholmsmåltiden.

 • Involvera matgästerna inför och på dagen
  Låt barn och elever vara med i planeringen inför dagen och vara delaktiga under själva dagen på olika sätt, genom att vara med och tillaga, duka och servera.

 • Låt matgästerna rösta på vad som ska serveras
  Servera den vinnande rätten under festliga former. Bjud in politiker för att prata om kommunens mål med måltiderna.

 • Klassrummet: Forska om skolmatens historia
  Låt eleverna ta reda på skolmatens historia och göra en utställning som presenteras i skolrestaurangen med lansering denna dag.

 • Mat på stan
  Ställ er på torget eller annan naturlig samlingsplats och bjud på smakportioner av er specialrätt eller kanske Måltidens dag-soppan.

 • Musik till lunchen
  Bjud in musikskolan att stå för livemusik till lunchen på förskolan/skolan eller omsorgsboendet!

 • Servera/tillaga lunchen utomhus
  Gör det till en gemensam aktivitet på skolan eller äldreboendet. Bjud in andra personalgrupper och/eller politiker att hjälpa till.

 • Öppet hus i de offentliga köken
  Bjud in anhöriga att äta mat på äldreboendet/skolan/förskolan och träffa måltidspersonalen. Öppna upp alla eller några/något av köken för studiebesök från allmänheten och berätta om verksamheten.

Hur gör andra? Hämta inspiration från tidigare firande

Kommunikation

 • Kontakta lokala media (tidningar, radio, tv) och bjud in dem till er aktivitet. MATtanken kommer att skicka ut generella pressmeddelanden om dagen men en direktkontakt med journalister är oftast det bästa.

 • Sprid information om offentliga måltider genom bordsryttare och affischer i era restauranger. Färdigt informationsmaterial kommer att finnas att ladda ner och använda i god tid före 17 oktober.

 • Stoltsera med jubileumsdiplomet. Alla som anmäler aktivitet till firandet 2024, som är Offentliga måltidens dags 5-årsjubileum, kommer att kunna ladda ner ett jubileumsdiplom.

 • Använd hashtagen #måltid24 när ni gör inlägg inför/under dagen på sociala medier.