Landsbygdsnätverket

Finansiering av MATtanken-projektet

MATtanken startade 2017 och har sedan dess beviljats finansering i olika omgångar med medel från EU och andra aktörer.

2017-2020

Sommaren 2017 beviljades projektmedel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020. MATtanken-projektet startade i november 2017, med slutdatum 31 december 2020. Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges konsumenter var medfinansiärer.

2020-2022

I slutet av mars 2020 beviljades en förlängning av MATtanken-projektet med två år, med fortsatta finansiering från Landsbygdsprogrammet, samt från Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges konsumenter.

Nya medel 2022-2025

I början av 2022 beviljades MATtanken medel till att starta Silo-projektet, Statistikinsamling av livsmedelsinköp till offentlig sektor. Medel har också beviljats till MATtanken 2.0 som tar vid efter 2017-2022. De nya medlen för åren 2022-2024 som slutredovisas i början av 2025, har beviljats från Landsbygdsprogrammet, inom delåtgärd 1,2 Stöd till demonstrationer och information, och fokusområde 3a djurvälfärd och kort livsmedelkedja. 

Medel från andra aktörer

MATtanken finansieras även medel från Vildsvinspaketet 2019-2022 och Vinnova (via Livsmedelsverket) 2022-2024.

EU-flagga med text under: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post