Landsbygdsnätverket

Finansiering av MATtanken-projektet

MATtanken startade 2017 och har sedan dess beviljats finansiering i olika omgångar med medel från EU och andra aktörer.

2017-2020

Sommaren 2017 beviljades projektmedel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020. MATtanken-projektet startade i november 2017, med slutdatum 31 december 2020. Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges konsumenter var medfinansiärer.

2020-2022

I slutet av mars 2020 beviljades en förlängning av MATtanken-projektet med två år, med fortsatta finansiering från Landsbygdsprogrammet, samt från Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges konsumenter.

Nya medel 2022-2025

I början av 2022 beviljades MATtanken medel till att starta Silo-projektet, Statistikinsamling av livsmedelsinköp till offentlig sektor. Medel har också beviljats till MATtanken 2.0 som tar vid efter 2017-2022. De nya medlen för åren 2022-2024 som slutredovisas i början av 2025, har beviljats från Landsbygdsprogrammet, inom delåtgärd 1,2 Stöd till demonstrationer och information, och fokusområde 3a djurvälfärd och kort livsmedelkedja. 

Medel från andra aktörer

MATtankens logotyp och EU-symbolen för landsbygdsfonden.