Landsbygdsnätverket

Organisation 2017-2022

Projektet drivs av Landsbygdsnätverket. Medfinansiärer sedan 2017 är Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges Konsumenter. Genom detta når MATtanken ut till över hundra medlemsorganisationer i kedjan från producent till konsument.

Projektgrupp

Eva Sundberg, projektledare
Anna Lundstedt, samordnare
Anna Kim-Andersson, kommunikatör och samordnare för delprojekt.
Tobias Henning, kommunikatör, 20 % i projektet
Administrativt stöd

Här är projektgruppens kontaktuppgifter

Styrgrupp

Jordbruksverket - Maria Lindsäth (ordf.)
Livsmedelsverket - Emelie Eriksson
Lantbrukarnas riksförbund - Auni Hamberg
Sveriges Konsumenter - Jan Bertoft

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post