Landsbygdsnätverket
En interiörbild från Filbornaskolans skolrestaurang.

Så här ser en del av Filbornaskolans skolrestaurang ut, efter renoveringen.

Helsingborgs kommun: Omvandling av matsalsmiljön

Här fick vi höra om ett exempel från Helsingborg där man gjort en förflyttning ”från skolmatsal till restaurang”. Sammanfattning av Helsingborgs presentation på tematräff 3, den 9 mars 2022.

Kontaktperson

  • Johan Hansen, teamchef Måltidsservice

Bakgrund

Skolrestaurangen vid gymnasieskolan Filbornaskolan är ursprungligen från 1980-talet. Här lagas 750 portioner per dag. Förutom till gymnasiets elever, med idrottsskola och särskola, serverar restaurangen elever från ett närliggande mellanstadium som kommer och äter.

– Den gamla matsalen var i dåligt skick med gamla möbler och ohållbar ljudnivå. När ventilationen på hela skolan skulle bytas ut för ett par år sedan, inklusive i matsalen och köket, så tog vi chansen! Både måltidsorganisationen och skolans rektor ville åstadkomma en förändring. Tillsammans påbörjade vi arbetet att skapa en helt ny måltidsmiljö, berättar Johan Hansen.

Gruppen som planerade renoveringen tog hjälp av en inredningsarkitekt. Lokalens storlek och utformning skulle bli densamma men i övrigt fanns det många möjligheter eftersom stora delar av den gamla matsalen ändå skulle rivas. Ambitionen var att i samband med renoveringen skapa en inbjudande restaurangmiljö som också skulle göra maten rättvisa. Det som man valde att arbeta med var:

  • Ljudabsorberande material (tak, bord, golv, skiljeväggar).
  • Utseende, känsla, belysning (dimmer) och färger.
  • Möblemang.
  • Tydligare skyltning.

Renoveringen genomfördes sommaren 2019. Lokalerna stängdes två veckor före vårterminens slut. Och ett par dagar in på höstterminen kunde dörrarna till den nya skolrestaurangen slås upp.

Arbetet i Helsingborg

– Vi valde att arbeta med gröna färger för att återknyta till att vi är ett idrottsgymnasium med stora gräsmattor runtomkring. Mellan diskinlämning och matsal fick vi uppsatt en stor skiljevägg, vilket minskar bullret, berättar Johan.

I restaurangen är det dessutom ljudabsorberande plattor i taket. Även golvet och borden är valda i ljuddämpande material. Nya skiljeväggar ute i restaurangen skapar också rum i rummet och det finns olika typer av bord att slå sig ner vid: barbord, traditionella bord, runda bord och några soffgrupper. Belysningen är varierad och går att dimra. Över serveringslinjen finns värmelampor.

Några lärdomar

Både matgäster och personal på skolan och i köket uppskattar den nya måltidsmiljön.

– Totalt sett har vi fått en bättre arbetsmiljö. Matron har blivit bättre och vi har fler ätande gäster dagligen. Även detaljen med värmelamporna över serveringslinjen blev en framgång. Värmelamporna påverkar upplevelsen av att maten är mer inbjudande.

Renoveringen är klar men arbetet med att utveckla måltidsmiljön fortsätter på Filbornaskolan.

– Nu har vi satt upp sensorer vid både in- och utgångar för att mäta flödet av matgäster i restaurangen. När är det högst tryck? Vad är det som gör att det blir köbildning? Går det att se över schemaläggningen eller är det andra faktorer som inverkar? Dialogen med skolan om förbättringar i restaurangmiljön fortsätter, säger Johan.

Tillbaka till huvudsidan.

Senast uppdaterad