Landsbygdsnätverket
En grön illustration med en tallrik. Text: Ett nytt recept för skolmåltider.

Tematräffar inom Ett nytt recept för skolmåltider

På denna sida berättar MATtanken om fyra tematräffar som arrangerades i januari–mars 2022. Träffarna vände sig till kommuner och regioner i ett nystartat nätverk för erfarenhetsutbyte. Arbetet sker inom ramen för projektet Ett nytt recept för skolmåltider, som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova.

Fyra tematräffar i januari-mars 2022

Syftet med träffarna var att sprida goda exempel och att skapa nätverk mellan organisationer som är intresserade av liknande arbetssätt. Träffarna arrangerades digitalt.

 


Datum

Tematräff

20 jan.

1. Den pedagogiska kopplingen. Under denna tematräff inspireras vi av arbetssätt som lyfter fram mat och måltider som pedagogisk resurs.

8 feb.

2. Matgästernas involvering/kommunikation. Under denna tematräff inspireras vi av arbetssätt som bidrar till ökad kommunikation med matgästen och som inspirerar elever att utforska nya råvaror och äta hållbart.

9 mars

3. Restaurangmiljön. Vi inspireras av exempel på nya/ombyggda/renoverade restaurang/matsalsmiljöer eller tips på nya arbetssätt för att skapa inbjudande och trivsamma måltidsmiljöer.

23 mars

4. Upphandling. Vi inspireras av nya arbetssätt för upphandling med
målet att kunna erbjuda mer hållbara livsmedel i de
offentliga måltiderna.

Varför starta ett nätverk för erfarenhetsutbyte?

En viktig målsättning för projektet Ett nytt recept för skolmåltider är att successivt skapa ett växande nätverk av aktörer som utbyter erfarenheter och bidrar till fortsatt utveckling av skolmatssystemet.

Fyra kommuner medverkar initialt i Ett nytt recept för skolmåltider. Det är Hofors, Karlstad, Munkedal och Vallentuna kommuner (mer information i avsnittet nedan). I projektet benämns kommunerna som utvecklingsmiljöer. I kommunerna experimenterar elever, lärare, skolledare och huvudmän, skolkockar, kostchefer, stadsplanerare, producenter, grossister och många fler – med att hitta innovativa lösningar på identifierade utmaningar.

Erfarenheterna från det pågående arbetet i de fyra kommunerna sprids nu, bland annat i samband med tematräffarna som beskrivs på denna sida.

MATtankens roll

Sommaren 2021 gjorde MATtanken/ Jordbruksverket en inventering som visade att av de som lämnade in ansökningar till medverkan i Ett nytt recept för skolmåltider finns det 14 kommuner och 1 region som är fortsatt intresserade att ta del av arbetet i projektet. Samtalen/inventeringen visade också att mycket goda idéer och arbetssätt testas i dessa kommuner. Det finns alltså ett värde av att skapa en gemensam arena där kommuner/organisationer kan mötas för att utbyta erfarenheter och etablera nätverk.

  • Organisationerna önskar att ta del av utvecklingsmiljöernas/de fyra kommunernas arbete i projektet.
  • Organisationerna vill vara med och bidra med sina erfarenheter och gärna bilda nätverk kring viktiga utvecklingsfrågor för hållbara skolmåltider.
  • Flera uttryckte önskemål om att hitta en ”vän/partner”-kommun/organisation med liknande förutsättningar för att kunna stötta varandra och utbyta erfarenheter.

Med avstamp i inventeringen fick MATtanken/Jordbruksverket i uppdrag att under januari-mars 2022 erbjuda fyra tematräffar som ett led i projektets arbete med att möjliggöra erfarenhetsutbyte. Träffarna blev starten för ett nätverk mellan de initialt fyra kommunerna i Ett nytt recept för skolmåltider – och de 15 intresserade organisationerna, se nedan. 

Vilka ingår i nätverket för erfarenhetsutbyte?

Under perioden januari-mars 2022 ingår följande i nätverket för erfarenhetsutbyte:

De fyra kommunerna som initialt ingår i projektet

De 15 organisationer som visat fortsatt intresse av delaktighet inom projektet
Helsingborg, Hylte, Katrineholm, Klippan, Malmö, Norrtälje, Sigtuna, Skövde, Storfors, Söderköping, Tierp, Tomelilla, Umeå, Vilhelmina samt Sötåsens naturbruksgymnasium (Västra Götalandsregionen).