Landsbygdsnätverket

Summering av tematräff 1: Den pedagogiska kopplingen

Glada elever i växthus, trygghet med hjälp av måltidskompisar, populära receptkort som eleverna kan ta med hem och framgångsrikt samarbete med lärarstudenter vid universitetet. I samband med MATtankens första tematräff den 20 januari bjöd föredragshållare från sex kommuner på sina guldkorn, tips och tankar från sitt utvecklingsarbete. Träffen hölls inom ramen för Ett nytt recept för skolmåltider och var träff 1 av 4 i en serie av tematräffar som MATtanken samordnar.

Tematräff 1 handlade om den pedagogiska kopplingen. Kommunernas representanter berättade om hur de testat nya arbetssätt – med syftet att höja elevernas kunskap om maten de äter.

– Så mycket goda exempel vi fick ta del av! De arbetssätt som presenterades visar att genom engagemang och samverkan mellan olika aktörer kan maten och måltiden bli en källa till lärande och tas tillvara i undervisningen, berättar Anna Lundstedt, samordnare, MATtanken.

Ett nytt recept för skolmåltider har nu rullat i ett par år. Elin Sandström, projektledare vid Livsmedelsverket, fanns på plats och gav en övergripande bild av läget i projektet.

– Ett nytt recept för skolmåltider är ett samarbetsprojekt mellan myndigheter och kommuner där vi använder våra olika expertiser för att skapa ett hållbart skolmåltidssystem som i sin tur kan stå modell för en omställning till ett mer hållbart livsmedelssystem. Hela projektet går framåt genom ett utforskande, som vi gör tillsammans, berättade Elin som också betonar att det efter ett år är dags att gå in i nästa fas.

– 2021 låg ett stort fokus på brett och lokalt utvecklingsarbete i de fyra kommuner (Hofors, Karlstad, Munkedal och Vallentuna) som utgör projektets kärna. Nu öppnar vi upp för att tillsammans med ytterligare 15 kommuner i dessa gemensamma tematräffar påbörja ett utökat erfarenhetsutbyte och nätverkande. Vi hoppas att genom projektet på olika sätt framöver kunna fortsätta bjuda in till fler möjligheter till inspiration och stöd. De här tematräffarna är en bra start i det arbetet och på det nya året! Nu ser jag mycket fram emot att få höra mer om allt som görs runtom i landet, sade Elin.

Via länkarna når du en sammanfattning av respektive presentation på träffen.

Län

Kommun

Beskrivning

Gävleborg

Hofors

Pedagogiskt program – skola/växthus/science center. Ett program för att höja elevernas kunskap om kopplingen mellan mat, hälsa, hållbar utveckling och lokalsamhället.

Skåne

Klippan

FoodBoost. Ett övergripande utvecklingsarbete där måltidspersonal och pedagoger med hjälp av ett årshjul lägger en gemensam planering.

Skåne

Malmö

Matologi. Presentation av matkunskapsprogrammet Matologi och samarbetet med lärarstudenter vid Malmö universitet.

Stockholm

Sigtuna

Måltidskompisar och lärande kökskunskap. Detta arbetssätt vill skapa gemenskap och trygghet både i och utanför skolrestaurangen.

Västra Götaland

Munkedal

Matmarknad på skolgården. Utifrån en matmarknad ska måltidsorganisationen och pedagoger arbeta gemensamt med maten och måltiden som utgångspunkt.

Västra Götaland

Skövde

Schemalagda luncher. Kockar och pedagoger tar gemensamt fram månadsaktiviteter i skolrestaurangen kopplat till läroplanen och vad eleverna jobbar med.


Fler tematräffar

Summering av tematräff 2.

Summering av tematräff 3.

Summering av tematräff 4.

Senast uppdaterad