Landsbygdsnätverket

Foto: Katrineholms kommun.

Katrineholm: Lajka maten

Lajka maten är en utvecklingssatsning där eleverna ger direkt återkoppling på dagens lunch samt ger vägledning om vad köket ska laga dagen därpå. Sammanfattning av Katrineholms presentation på tematräff 2, den 8 februari 2022.

Kontaktpersoner

  • Frida Segerberg, måltidsutvecklare
  • Evelina Johansson, kökschef

Bakgrund

I Katrineholms kommun genomförde måltidsverksamheten tillsammans med skolan en utvecklingssatsning under hösten 2021. Syftet var att låta eleverna tycka till om skolmaten via en app och på så vis kunna göra bättre måltidsplanering, minska svinnet och skapa en mer positiv inställning till mat och miljö hos eleverna.

Katrineholms arbete med Lajka maten

Testet pågick under tre veckor och eleverna fick direkt efter skollunchen gå in på sin lärplatta och ge betyg på dagens mat genom en gradering av fem olika ”smilies”, från sur till glad.

Eleverna kunde även ge fritextkommentarer och välja maträttsalternativ för kommande dag. En tanke med att eleverna skulle ha det på sina respektive lärplattor var att det inte skulle bli stationer där alla skulle gå förbi, utan att man skulle ges förutsättningar att svara individuellt, utan grupptryck.

Några lärdomar

En utvärdering av försöket visade att måltidsverksamheten fått bättre koll, än vad man hade innan, på vad eleverna tyckte om de olika maträtterna. Utvärderingen visade även att man behöver bättre verktyg för att följa närvaro/frånvaro hos eleverna. En negativ sak var att det var tråkigt för kockarna när det blev många negativa kommentarer och illa valda emojis.

Från skolans håll så lyfter man att det är ett bra sätt att engagera eleverna i samtal om mat, att det blir ett ökat samarbete kring den pedagogiska måltiden och att det ger eleverna möjlighet till medbestämmande. Skolans personal såg också att eleverna orkade mer när de ätit bättre av skollunchen. En negativa synpunkt var att det varit tidskrävande och att en del lärare ansåg att detta bara var möjligt att göra i perioder.

– På det stora hela var det ändå väldigt positiv respons från lärarna, vilket var roligt, säger Frida Segerberg.

Eleverna var också väldigt positiva. En majoritet av eleverna nästan 60 procent, skulle vilja använda ”Lajka maten” varje dag. En kommentar från en elev i utvärderingen var; ”Maten blev godare när vi började och så är det kul att visa sin åsikt”.

– Jag har även fått frågan från eleverna: När får vi Lajka maten igen? berättar Frida.

Tillbaka till huvudsidan.

Senast uppdaterad