Landsbygdsnätverket
Elever vid en serveringsdisk.

Foto: Munkedals kommun.

Munkedal: Foodfluencers

Foodfluencers inspirerar sina klasskompisar att testa nya råvaror och äta hållbar och hälsosam mat. Sammanfattning av Munkedals presentation på tematräff 2, den 8 februari 2022.

Kontaktpersoner

  • Johanna Bothén, måltidsutvecklare
  • Amelie Willhed, hem- och konsumentkunskapslärare
  • Gunilla Martinsson, måltidschef

Bakgrund

Munkedals kommun är en av de fyra kommuner som ingår i projektet Ett nytt recept för skolmåltiders första fas.

Tanken med satsningen, som Munkedals kommun kallar för Foodfluencers, är att involvera eleverna mer i skolmåltiderna. Syftet är också att möjliggöra samverkan mellan influencers (eleverna) som här kallas Foodfluencers, hem- och konsumentkunskapslärare, elevhälsa och måltidsavdelningen.

Uppdraget som influencer är att bemöta, informera, inspirera och servera. Peppa kompisarna till att våga prova nytt.

Munkedals arbete med Foodfluencers

Det blev åtta elever i årskurs 8 som valdes ut i Foodfluencer-satsningen. Arbetet startade med ett teoripass i hållbar konsumtion med fokus på mat och vad som är hållbart att äta för framtiden.

Elevhälsan involverades och arbetade med teambildande övningar för elever, kockar, lärare och måltidsutvecklare, där man strävade efter att bryta gränser mellan vuxna och elever och göra alla jämbördiga i projektet. Därefter lagade kockar och elever mat i en cookshop för att väcka lusten till att laga och äta hållbart, målet var att hitta två rätter att servera i skolrestaurangen. Valet föll på Pasta med blåmusslor samt en zucchinilasagne.

Veckan efter fick skolan besök av en känd influencer (Magister Nordström) som utbildade de åtta eleverna i uppdraget att vara influencer. De fick i uppdrag att presentera och sälja in de två nya maträtterna under lunchserveringen och få kompisarna att våga smaka exempelvis musslor.

– Det blev en kanondag och eleverna växte verkligen denna dag med sitt uppdrag att peppa och inspirera sina kompisar att smaka nya maträtter, berättar Amelie Willhed.

– Syftet är att göra eleverna mer sugna på den fina skolmat vi har, bredda deras preferenser och lära dem mer om mat helt enkelt, säger Johanna Bothén.

Några lärdomar

– Vi har planer på att koppla ihop detta arbete med en satsning på lokala producenter och även med utematlagning, så arbetet kommer att fortsätta, fortsätter Johanna.

Nuvarande Foodfluencers vill fortsätta sina uppdrag och intresset är stort även från andra elever att få vara med i Foodfluencer-satsningen.

Mer information

Läs Munkedals presentation om Foodfluencers. Länk till annan webbplats.

Tillbaka till huvudsidan.

Senast uppdaterad