Landsbygdsnätverket

Sigtuna kommun: Matsalsmiljön

I Sigtuna har en förändring genomförts där man gått från matsal till restaurang. Processen har förankrats hos elever, föräldrar, pedagoger och rektor. Sammanfattning av Sigtunas presentation på tematräff 3, den 9 mars 2022.

Kontaktperson

  • Camilla Lindström, måltidsutvecklare

Bakgrund

I Sigtuna pågår ett arbete med pilotskolor sedan 2019 inom ramen för samverkan mellan rektorer, pedagoger, elever och Måltidsservice och fokus är på måltidsmiljön.

– I Sigtuna hade vi hämtat inspiration från ett föredrag av Lill Spenninge i Klippans kommun och deras arbete med att utveckla måltidsmiljön. Vi hade satt undan en mindre summa pengar för måltidsutveckling och bestämde oss för att dra igång genom att skapa ett showroom på en av pilotskolorna, S:t Gertruds skola, berättar Camilla Lindström. Tanken var att showroomet skulle bli ett referensobjekt, som lägger grunden för fortsatta investeringar och möjliggör uppfräschningar och visar på hur vi kan skapa fina måltidsmiljöer på ett enkelt sätt.

Sagt och gjort, arbetet drogs igång. Satsningen presenterades för personalgrupper. Elevrådet involverades och eleverna fick komma med önskemål kring måltidsmiljön. De fick även komma med namnförslag på den nya skolrestaurangen, som ett sätt att skapa engagemang och ”ägarskap”. Dessutom fick elevrådet i uppdrag att ta fram trivselregler med positiva budskap om vad man kan göra för att trivas. Arbetsgruppen tog fram en ”mood board” för att visualisera showroomet.

Arbetet med matsalsmiljön

Följande saker genomfördes på S:t Gertruds skola.

  • Flödet i skolrestaurangen ändrades genom att mat- och dryckesstationer placerades om.
  • Ommöblering.
  • Ett nytt smörgåsbord.
  • En ny så kallad odlingsvägg.
  • Ljudabsorbenter mellan bordsindelning.
  • Väggdekorationer i form av griffeltavlor, natur/djur/miljöbilder.
  • Ommålning av fond och basfärgen ändrades till grönt.

– Vi lät måla restaurangens fondvägg och vi stängde igen ett par dörrar till diskrummet genom att sätta upp väggar. Sedan blev det dags för en gemensam arbetskväll där vi ställde i ordning allt tillsammans med pedagoger och rektor, berättar Camilla.

Några lärdomar

Arbetet följdes upp genom att elever och personal fick svara på enkätfrågor, både före och efter förändringsarbetet.

– Med hjälp av enkla nät med dekorationer som punktvis hänger ner från taket kunde vi skapa en upplevelse av sänkt takhöjd (se bilden ovan, till höger).

Omarbetningen har blivit lyckad. Utvärderingsenkäten visar att både elever och personal anser att restaurangen är lugnare med okej ljudnivå efter omarbetningen. Och andelen som svarar att de anser att restaurangen är ren och fräsch har mer än fördubblats.

– Showroomet blev ett bra referensobjekt. Vi har gått vidare och är nu inne på vår sjunde omarbetning av en skolrestaurang. Utgångspunkten är att både skolan och måltidsverksamheten skjuter till de pengar som krävs. I mars hade vi invigning av en restaurang till en högstadieskola. I höst kommer ytterligare ett par skolor kunna nyöppna renoverade måltidsmiljöer, avslutar Camilla.

Tillbaka till huvudsidan.

Senast uppdaterad