Landsbygdsnätverket

Söderköping: Food for Life, en röd tråd mellan eleven och måltiden

Detta arbetssätt lär eleverna mer om matens ursprung och att göra bra val för hälsan och klimatet. Det är också en del av kommunens folkhälsoarbete. Sammanfattning av Söderköpings presentation på tematräff 2, den 8 februari 2022.

Kontaktperson

  • Eva-Lott Blixt, kostchef

Bakgrund

I Söderköpings kommuns måltidsplan anges att:

Matgäster inom förskola och skola ska erbjudas måltidspedagogik genom ett väl genomtänkt arbetssätt med fokus på hälsa, tillagning, matsvinn och att genom besök på gårdar lära sig om matproduktion.

För att förhålla sig till detta gick måltidsorganisationen ut med ett erbjudande till Barn- och utbildningsförvaltningen att starta upp ett arbete tillsammans som man valt att kalla ”Röda tråden” som bygger på tankar från Food for Life. En förskola och tre skolor nappade på erbjudandet att tillsammans med måltidsorganisationen arbeta för att förbättra barn- och ungdomars levnadsvanor.

Söderköpings arbete med Food for Life, en röd tråd mellan eleven och måltiden

– Inom förskolan har kockar och pedagoger nu gått utbildning i måltidspedagogik för att tillsammans kunna skapa bra arbetssätt. Barnen har fått kockkläder och verksamheterna skapar aktiviteter ihop, berättar Eva-Lott Blixt.

Inom skolan har måltidspersonal och fritidsledare gått kurs i Saperemetoden och materialet utnyttjas. Här har verksamheterna kontaktat lokala livsmedelsproducenter och för en dialog om möjligheter till samarbete. Det finns ett stort intresse från producenternas håll.

Pedagoger och måltidspersonal har kommit fram till en arbetsplan som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9, där man fokuserar på olika teman/områden i de olika årskurserna under hela grundskoletiden.

Tabell. Teman i de olika årskurserna .

ÅrskursTema
FBär och svamp i skogen
1Mjölk inkl besök på lantgård
2Bra frukostvanor, besök i tillagningsköket
3Ägg och honung
4Odling (exempelvis morötter)
5Skörd. Vara måltidsvärd på skolan, diska, mäta matsvinn
6Fisk och fiske
7Djuruppfödning nöt och gris
8Fågel
9Vilt och jakt


Några lärdomar

– Flera lantgårdar i kommunen har erbjudit att vi får komma på besök, så det känns jätteroligt, säger Eva-Lott. I programmet ingår exempelvis att eleverna får träffa biodlare och vara med och slunga honung samt träffa lokala fiskare som arbetar i skärgården.

Genom det här arbetet får vi även möjlighet att testa fria pedagogiska luncher, till alla vuxna på de pilotskolor som är med. Vi kommer då kunna se om det blir en lugnare ätmiljö och mer mat i magen genom högre vuxennärvaro, avslutar Eva-Lott.

Mer information

Läs MATtankens artikel om Food for Life - en folkhälsosatsning från hösten 2021.

Tillbaka till huvudsidan.

Senast uppdaterad