Landsbygdsnätverket
Översiktsbild, ett nedsläckt rum där elever går i en labyrint med olika "smakstationer".

I labyrinten. Foto: Vallentuna kommun

Vallentuna: ExploreEAT

ExplorEAT- Eleverna introduceras för olika typer av hållbar mat och uppmuntras att smaka på och lära känna mat som de är mindre vana vid. Sammanfattning av Vallentunas presentation på tematräff 2, den 8 februari 2022.

Kontaktpersoner

  • Helena Henrikson, utvecklingsstrateg Barn- och ungdomsförvaltningen
  • Anna Nyqvist, hem- och konsumentkunskapslärare
  • Charlotte Müntzing kostchef

Bakgrund

Vallentuna kommun är en av de fyra kommuner som ingår i projektet Ett nytt recept för skolmåltiders första fas. Kommunens projektgrupp är brett sammansatt. Här samverkar exempelvis miljöstrateg, näringslivsstrateg, folkhälsostrateg, kostchef och kockar, rektorer och hem- och konsumentkunskapslärare.

–I det utforskande arbetssätt som används är det viktigt att fånga in elevernas åsikter och värderingar. Det finns en norm på skolan av att inte äta skollunch, framförallt bland högstadieelever, en del gick till ICA eller Lidl och många är skeptiska till ny och framförallt vegetarisk mat, berättade Helena Henrikson.

Tanken med ExplorEAT blev därför att låta eleverna på en F-6 skola, utforska och stegvis introduceras för mer hållbar mat, samt utveckla deras kunskaper om det.

Arbetet med ExploreEAT

Första steget blev att bygga upp en interaktiv miljö, en form av labyrint, där eleverna fick gå runt och upptäcka den hemliga råvaran på i olika former.

  • På olika stationer fick eleverna känna, lukta och titta för att få en känsla för den hemliga råvaran.
  • Sista stationen var en smakstation där kökspersonalen lät eleverna smaka på råvaran som i detta fall var tofu. Att man valde tofu beror bland annat på att finns en tofuproducent i Vallentuna. Endast 10 av skolans 230 elever kunde pricka in att det var just tofu.

Labyrintövningen genomfördes på den första av de tre dagar som man jobbade med råvaran.

  • Dag två jobbade man med hållbarhet i klassrummen, då fick eleverna lära sig mer om de globala målen, vad som är ohållbart och de fick även veta vad det var för råvara. De fick därefter ta reda på vad som är hållbart med sojabönan och tofun som de smakade på.
  • Tredje dagen genomfördes en provsmakning för åk 5-6 av tre olika rätter med tofu där den vinnande rätten kom med på menyn i skolrestaurangen. Den lokala producenten av tofun var även närvarande för att svara på frågor och för att få höra elevernas tankar om produkten. Eleverna som deltog i provsmakningen fick även med sig ett paket tofu och ett recepthäfte med sig hem för att fortsätta utforskandet i hemmet.

Några lärdomar

– Vi fick väldigt fin respons på ExplorEAT. Viljan finns att skala upp men konceptet måste anpassas till de olika skolornas förutsättningar. Att arbeta med schemabrytande aktiviteter är svårare på högstadiet än på F-6 skolor. På högstadieskolorna har man inte heller möjlighet att bygga upp denna typ av testmiljö/labyrint berättar hem- och konsumentkunskapslärare Anna Nyqvist som är involverad i arbetet med ExplorEAT.

I Vallentuna har man nu valt att gå vidare med ytterligare en skola på vilken man jobbar med årskurs 8 i första hand som har ett tätare samarbete mellan hem- och konsumentkunskapen och skolköket. Hela skolan involveras däremot genom skolans Matråd som arbetar med att utveckla matsalsmiljön tillsammans med eleverna.

– Nu ska vi göra en utvärdering och utifrån resultatet bestämma oss för hur vi ska gå vidare säger Anna Nyqvist. Klart är dock att man kommer ta fram en ”Skolguide”, en handledning, kanske i form av en app, för andra som vill ta efter och arbeta med konceptet ”ExplorEAT”.

– Samarbete är nyckeln till detta arbete, att göra en förändring tillsammans. Att man samarbetar mellan och inom olika förvaltningar, kostenheten, barn- och ungdomsförvaltning, skolorna, miljöstrateg, näringslivsstrateg, upphandlare. Vi vet alla att måltiden består av mer än det som är på tallriken, så samarbete mellan olika professioner är ett riktigt bra recept på en ny skolmåltid avslutar Charlotte Müntzing, kostchef i Vallentuna.

Mer information

Här kan du läsa mer om Ett nytt recept för skolmåltider i Vallentuna kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa en tidigare artikel som MATtanken skrivit om ExploreEAT på Karbyskolan.

Tillbaka till huvudsidan.

Senast uppdaterad