Landsbygdsnätverket
Illustration med kock och elever. Texten "Tematräff 7 maj: Måltiden i den pedagogiska dagen"

Tematräff om måltiden i den pedagogiska dagen

Hur kan måltiden nyttjas fullt ut som resurs i skolan? På tematräffen den 7 maj berättade bland annat rektor, kökschef, pedagog och måltidschef om vilken positiv effekt samarbete kring måltiderna har.

Tematräffen hölls utifrån delade erfarenheter i Erfarenhetsbanken, med fördjupning i erfarenheter från kategorin Måltiden som pedagogiskt verktyg.

– Det finns mycket att vinna på samarbete över yrkes- och förvaltningsgränser. Det ger eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen samtidigt som man nyttjar de ekonomiska resurserna mer effektivt, säger Anna Lundstedt, samordnare i MATtanken.

I programmet

Nedanstående erfarenheter presenterades under tematräffen. Ta del av dem i Erfarenhetsbanken genom att klicka på länkarna. Under träffen medverkade även Elin Sandström på Livsmedelsverket, som berättade om den pågående revideringen av de nationella riktlinjerna för måltider i skola och förskola, samt stödet till rektorer om måltiderna.

ExplorEat – Vallentuna kommun

Anna Nyqvist, hem- och konsumentkunskapslärare, Charlotte Müntzing, kostchef, och Anna Holm, kökschef på Karbyskolan, berättade om hur samverkan mellan skolkök, pedagogik och elever skapar lustfyllt lärande genom ExplorEat. Att okända råvaror blir kända ger både ökade kunskaper och mer mat i magen. Läs mer >>

Kockfritids – Sigtuna kommun

Anders Isaksson, områdeschef måltidsservice, och Anna Svensson, rektor, berättade om hur arbetet med kockfritids stärker relationerna mellan elever, pedagoger och kockar. När eleverna lär känna skolkökets personal får det en positiv effekt på måltidsmiljön i skolrestaurangen. Läs mer >>

Måltidspedagogik – Söderköpings kommun

Eva-Lott Blixt, kostchef, och Monika Lundqvist, rektor, berättade om samverkan i arbetet med måltidspedagogik, en del av Röda trådenkonceptet – som innebär att det finns en tydlig koppling mellan måltider och pedagogik från förskola till årskurs 9. Läs mer >>

Hemkunskap med nytänk – Trelleborgs kommun

Lars-Philip Lindborg, kökchef, Sofie Lehtinen, hem- och konsumentkunskapslärare, och Madelene Carlström, rektor, berättade om det nära samarbetet mellan skolkök och hemkunskap på Väståkraskolan. Matsvinnet från serveringen blir en del av undervisningen om hållbarhet och bidrar till relationsbyggande. Skolmåltiden är viktig för lugnare skoldagar och ökat lärande. Läs mer >>


Tematräffen hölls inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider, som finansieras av Vinnova och koordineras av Livsmedelsverket.

Senast uppdaterad