Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Nytt om innovationsstöd från Jordbruksverket


  Utlysningen av EIP-Agri innovationsstöd är öppen och det går bra att fortlöpande skicka in ansökningar. Det finns nu 70 miljoner kronor kvar för projekt som påbörjas under 2021 och 2022.
 • Två lantbrukare står på ett fält och tittar på skörden. I bakgrunden står en grön traktor.

  EIP-AGRI Workshop om gårdsdata för att förbättra jordbruket


  En digital workshop 'Farm data for better farm performance' ordnas den 9-10 december av EU-kommissionen och EIP -Agri Support Facility. Workshopen riktar sig till innovatörer, rådgivare, lantbrukare och teknikutvecklare.
 • På bilden syns vinnarna från Agtech Challenge 2021. De står på en scen med stora checkar i händerna.

  Fältrobot vann första pris i innovationstävling


  En självkörande fältrobot från företaget Ekobot, fick första priset i Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech Challenge. Roboten rensar ogräs med hög precision i grönsaksodlingar och ska nästa år testas i stor skala hos två större lökodlare i Skåne. Ekobot har utvecklat innovationen i ett EIP-Agri-projekt.
 • Bli Landsbygdsnätverkets nya innovationscoach


  Jordbruksverket söker en innovationscoach på halvtid. Du kan nu lämna anbud på ett uppdrag som innovationscoach, som ska arbeta proaktivt med kunskap- och innovationsfrämjande i gröna näringar. Arbetet ska bedrivas i samarbete med EIP-Agri innovationssupporten och andra inom Landsbygdsnätverket.
 • Camilla Hansson står på ett grönt fält med skog i bakgrunden. Hon arbetar på näringsavdelningen på Sametinget och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar.

  Hallå där...Camilla Hansson


  Camilla Hansson, du arbetar på näringsavdelningen på Sametinget och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. Hur jobbar ni med kunskapsutveckling och innovationer för rennäringen i Sametinget?