Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • En närbild på en hand som håller i jord

  Möte om EU:s nya mission ”A Soil Deal for Europé”


  Är du intresserad att vara med och söka projekt i EU:s nya utlysningar i missionen ”A Soil Deal for Europé”? Den 8–9 juni i Bryssel blir det ett EIP-Agri evenemang för intresserade "Get involve in the EU Mission: A Soil Deal for Europe".
 • En grupp människor står i ring och lyssnar på ett föredrag om AKIS. De står på en gårdsplan

  AKIS: Stärk kunskapsflöden i hela Europa


  Ny broschyr "AKIS: Boosting innovation and knowledge flows across Europe" belyser nyckelfunktioner och inspirerande exempel för att hjälpa till att bygga ett starkare AKIS.
 • Kobbar som går ut i vattnet

  Missionsorienterad innovation – en handbok från Vinnova


  Vinnova har gett ut en ny handbok om Missionsorienterad innovation. Nu finns den ute att ladda ner eller beställa i pappersformat.
 • Ogräsrobot under utveckling

  Utveckling av ogräsrobot


  Ett nytt EIP-Agri-projekt ska utveckla en ogräsrobot för grönsaksodling. Projektet heter ”Storskaliga prototyptester för insamling och utvärdering av fältdata till grund för utveckling av avancerade beslutsstödstjänster”. Projektet bygger vidare på ett annat innovationsprojekt om Ekobot.
 • Jennie Cederholm Björklund har en blommig skjorta på sig och står framför en tegelbyggnad

  Tips från Innovationscoachen


  En utmaning för många innovationsprojekt är att ta sig ut på marknaden. Ett tips är att tidigt i processen bolla din idé med din målgrupp
 • Johan Varenius är verksamhetsledare för Agro Sörmland.

  Hallå där Johan Varenius...


  Du är verksamhetsledare för Agro Sörmland. Vad betyder EIP-Agri innovationsstöd och EU:s satsningar på kunskap och innovationssystem (AKIS) för rådgivarna och för lantbruket?
 • Rörflen blir klimatsmart strö i djurstallar


  Flera olika nyttor kan förenas när rörflen odlas och används till stallströ. Ett EIP-Agri-projekt har gjort det möjligt att utveckla en produktionslinje för strö från rörflen.