Landsbygdsnätverket

Medlem? Dags att aktivera ert medlemskap!

Observera att denna text gäller organisationer som redan är medlemmar i Landsbygdsnätverket. Är ni intresserade av att bli medlemmar? Läs mer i länken:

Våra medlemmar

Nu utvecklas Landsbygdsnätverket till det nationella nätverket för hela den gemensamma jordbrukspolitiken, fiskeri- och vattenbruksfrågor samt landsbygdsutveckling. Fortsättningsvis kallar vi oss Landsbygdsnätverket.


Hoppas att ni som redan är medlemmar vill fortsätta vara en del av vårt gemensamma nätverk. Ni behöver aktivera ert medlemskap för att utbytet i nätverket ska kunna bli ännu bättre.

Gör så här:

  • Prata ihop er i organisationen om att aktivera ert medlemskap. Det är viktigt att ledningen är delaktig.
  • Utse en person som svarar på enkäten nedan
  • I enkäten anger ni två kontaktpersoner som ansvara för att sprida vidare information från Landsbygdnätverket inom organisationen. Se till informera kontaktpersonerna om uppdraget.
  • När enkäten är inskickad kommer kontaktpersonerna få information om processen framåt

Aktivera medlemskapet!

Genom att fylla i enkäten aktiveras medlemskapet för din organisation. Observera att det endast gäller för organisationer som är medlemmar sedan tidigare.

Till enkäten (öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustration. En kvinna sitter vid en dator med hörlurar på. I bakgrunden syns ett landsbygdslandskap och en drönare.

Vilken nytta får vår organisation av att fortsätta vara med?

Nätverket har resurser från den strategiska planen för gemensamma jordbrukspolitiken och från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet samt Landsbygdsprogrammet från föregående period.

Som aktiv i nätverket får ni del av dem. De används bland annat till medlemsarvoden för att ordna nätverksaktiviteter och till ett nätverkskansli som hjälper till att samordna aktiviteter och sprida information.

Genom att delta i aktiviteter i nätverket möter ni andra organisationer från civilsamhället, näringslivet, rådgivningen, forskningen och myndigheter. Därför kan ni använda nätverket för att utbyta erfarenheter och lära av andra. Tillsammans kan ni analysera gemensamma utmaningar och diskutera lämpliga lösningar. Genom nätverket kan ni också utveckla och förstärka era samarbeten med andra.

Genom nätverket blir ni en del i ett europeiskt nätverk som fungerar på samma sätt på internationell nivå.

Fler frågor och svar

Klicka på frågorna nedan för att se svaren.

Skillnaden är att det nu är ett nätverk för hela den gemensamma jordbrukspolitiken, det vill säga även pelare 1 och dess direktstöd. Samtidigt fortsätter nätverket att samla aktörer inom hållbar utveckling av jordbruk och landsbygder (pelare 2 där även Leader ingår) samt inom fiske och vattenbruk.

Genom att svara på medlemsformuläret så fortsätter ni vara medlemmar i nätverket. Inget nytt beslut från styrgruppen krävs. Svarar ni inte på medlemsformuläret inom svarstiden kommer ni tas bort som medlem. Självklart är ni välkomna att söka nytt medlemskap när ni vill.

Organisationer och myndigheter som vill bli delaktiga i utvecklingen av jordbruk, fiske, vattenbruk och annan landsbygdsutveckling kan bli medlemmar i Landsbygdsnätverket. Medlemmar ska företräda nationella intressen, eller omfatta mer än en region, samt företräda en kollektiv nytta.

Om en aktör verkar på regional nivå så är det den nationella samordningsfunktionen som ska vara medlem.

Information om medlemskap och medlemslistan finner ni här

Nej, det kostar inget.

Landsbygdsnätverkets medlemmar kan påverka vad nätverket ska arbeta med genom att svara på medlemsundersökningar eller ta aktiv kontakt med Landsbygdsnätverkets kansli. Det är nätverkets styrgrupp som beslutar vilka områden som ska prioriteras.

Läs mer om prioriteringarna i vår aktivitetsplan: Aktivitetsplan 2023-2024 

Genom att kontakta Landsbygdsnätverkets kansli kan du få information om hur du och din organisation kan vara aktiva i nätverket. Det är Landsbygdsnätverkets styrgrupp som prioriterar och beslutar vad nätverket ska arbeta med och vilka mål som ska uppnås genom tvååriga aktivitetsplaner.

Läs mer om prioriteringarna i vår aktivitetsplan: Aktivitetsplan 2023-2024 

Som medlem förväntas du ta en aktiv roll i Landsbygdsnätverket, men det finns inga specificerade krav

Det finns inga specifika krav på hur aktiv ni behöver vara som medlem. Ni kan vara med enbart för att få del av aktuell information som ni sedan kan sprida vidare inom er organisation.

Landsbygdsnätverket har ett brett uppdrag genom den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken men även i uppdrag att arbeta med målen inom Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet, Leader och EIP och AKIS.