Landsbygdsnätverket

Tips för framgångsrik kommunikation med unga

I ett webbinarie arrangerat av arbetsgruppen i april 2017 gav Helena Björck, kommunikatör på Fryshuset, tips och råd för ungdomsinkluderad kommunikation

  • Unga är bästa ambassadörerna för att nå och engagera andra unga. Låt därför unga vara utgångspunkten, inte ett sidospår.

  • Definiera inte vad unga tycker och tänker – låt dem göra det själva. Våga släppa taget och låt unga välja kanaler, budskap och innehåll i kommunikationen.

  • Sätt inte en ungdomsetikett på aktiviteterna, kampanjen eller budskapen. Låt unga sätta sin egen #.

  • Uppmuntra andra att kommunicera direkt med unga. Om media vill prata om ungdomsfrågor eller vi ha ett ungdomsperspektiv - hänvisa till unga i ert nätverk och stöd dem i mediemedverkan.

  • Hitta mötesplatser där du kan träffa och prata med unga om kommunikation. Både fysiskt och online.

  • Utvecklingen ställer idag höga krav på kunskap om hur kommunikationen fungera och vilka möjligheter och hot som finns, framför allt digitalt. Och unga har ofta bäst koll på dessa. Säkerställ att ni är fler som finns runt om kring och kan vara ett stöd i såväl framgång som motgång.
  • Våga fråga. Prata med istället för om unga!