Landsbygdsnätverket
Podden Landet logotyp

Landet - podden bortom storstan

Inspirerande och diskuterande podd med fokus på landsbygderna. Heta ämnen med engagerade och kunniga människor på 20 minuter. Ta på dig hörlurarna och följ med ut i landet. Det är Landsbygdsnätverket som producerar Landet - podden bortom storstan.

Tipsa redaktionen! Vad vill du höra mer om?

Mejla dina förslag till Ingrid Whitelock

Ansvarig utgivare: Maria Gustafsson
Producent: Ingrid Whitelock 072 - 977 59 34
Reporter/programledare: Sandra Neergaard-Petersen

Filtrera poddavsnitten

Kategorier

 • Finansiering & utbildning (14)
 • Fiske & vattenbruk (14)
 • Företagande & förutsättningar (38)
 • Innovation & utveckling (27)
 • Integration (5)
 • Jämställdhet (3)
 • Klimat & miljö (23)
 • Kommunikation (2)
 • Kultur & normer (29)
 • Lokalt ledd utveckling (13)
 • Mat & livsmedel (30)
 • Naturturism (3)
 • Politik & program (30)
 • Service i landsbygder (12)
 • Unga (20)

Taggar

 • Livsmedel (1)
 • Unga (1)
 1. #165 Forskning, finanser och förslag - framtidens lantbrukare och gröna näringars attraktionskraft

  Vill vi ha en fungerande livsmedelsförsörjning behövs fler unga som väljer att jobba inom de gröna näringarna. I podden Landet pratar vi investeringar, ekonomi och konkurrenskraft - avgörande för den som vill starta en verksamhet och som kanske inte har så mycket kapital med sig. Så hur ser möjligheterna till finansiering ut? Vad kan vi lära oss från forskningen inom området? Och varför är det viktigt med långsiktiga spelregler över mandatperioderna?

  Utgivningsdatum: 2023-09-20
  Medverkande: Filip Axelsson, Lantbrukare Stora Aby i Småland och ledamot i styrelsen för LRF Ungdomen, Helena Hansson, Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi, SLU och Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget. Programledare Sandra Neergaard-Petersen
  Kategori: Finansiering & utbildning

 2. #164 Snabbmaten och beredskapen - kriser och nya matvanor

  Kan snabbmat spela en roll för att öka den svenska livsmedelsberedskapen?Livsmedelsförsörjningen har allt mer hamnat i fokus – med koppling till kris och krig, samhällets sårbarhet och beredskap. Att kunna producera den mat som behövs utan att vara alltför beroende av råvaror från andra länder är viktigt. Här kan även snabbmaten spela en roll. För hela 30 procent av den mat vi äter, äter vi på restaurang. Av restaurangmaten är en femtedel snabbmat - som hamburgare, falafel och korv med pommes frites.

  Utgivningsdatum: 2023-08-30
  Medverkande: Jacob Ektander, potatisodlare, EW Potatis Skänninge, Wiveca Andreasson, Sales & Operational Manager Atria Sweden och Håkan Jönsson, docent vid Institutionen för kulturvetenskaper Lunds universitet, matetnolog. Programledare Sandra Neergaard-Petersen
  Kategori: Företagande & förutsättningar

 3. #163 Landsbygdspakten i Sverige - att bygga framtidens starka och hållbara landsbygder

  År 2040 ska Europas landsbygder vara starkare, uppkopplade, motståndskraftiga och ännu mer välmående. För att nå den visionen lanserar EU nu en landsbygdspakt som olika aktörer kan ansluta sig till – i internationella sammanhang känd som Rural Pact. Här hänger till exempel jordbruk och annan landsbygdsutveckling ihop och visionen och pakten är till för helheten. Så vem kan vara med, vad vi i Sverige kan göra och vad som är skillnaden mot hur vi jobbar redan nu?

  Utgivningsdatum: 2023-08-09
  Medverkande: Marion Eckardt, verksamhetsledare Lokalt Ledd Utveckling Halland och vice ordförande för European LEADER Association for Rural Development – ELARD, Ronja Björkqvist, vice ordförande i LRF Ungdomen Sydost och ledamot i LRF Ungdomens riksstyrelse och Maria Ahlsved, ämnesråd på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Programleder gör Sandra Neergaard-Petersen
  Kategori: Politik & program

 4. #162 Digitalisering - omsorg och hälsa i landsbygder

  Ett av målen med landsbygdspolitiken är att skapa likvärdiga förutsättningar för människor att leva, bo och arbeta i landsbygder. Digitalisering är ett sätt att komma åt en del av de utmaningar som finns. Hur kan då exempelvis en ny modell för digital nära vård lösa problem i Västerbotten? Och hur använder Vingåkers kommun digitaliseringen till sin fördel för hemtjänsten och ett hälsosamt åldrande?

  Utgivningsdatum: 2023-06-14
  Medverkande: Virginia Zazo,läkare och projektledare Västerbotten utan gränser, Regina Westas-Stedt, projektledare Digitalt- socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling i Vingåkers kommun och Freddy Ehrenholm, digitaliseringsstrateg på företaget Digalog. Programledare Sandra Neergaard-Petersen
  Kategori: Lokalt ledd utveckling

 5. #161 Vår beredskap är god - sjömat på krismenyn

  Vad ska vi äta i tider av kris och krig? Och på vilket sätt kan sjömaten bidra till Sveriges livsmedelsberedskap och det civila försvaret? Varje år produceras cirka 12 000–15 000 ton sjömat inom vattenbruket. Det landas åtskilliga tusen ton inom både det kustnära fisket och havsfisket. Så varför tas den blå näringen inte lika ofta med i beredskapsplanerna som andra livsmedel?

  Utgivningsdatum: 2023-05-24
  Medverkande: Teija Aho, vice ordförande i Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) samt yrkesfiskare och fiskodlare, Wenche Hansen, VD Matfiskodlarna AB och Lina Waara, jordbrukspolitiskutredare på Jordbruksverket Programleder gör Sandra Neergaard-Petersen
  Kategori: Fiske & vattenbruk