Landsbygdsnätverket
Podden Landet logotyp

Landet - podden bortom storstan

Inspirerande och diskuterande podd med fokus på landsbygderna. Heta ämnen med engagerade och kunniga människor på 20 minuter. Ta på dig hörlurarna och följ med ut i landet. Det är Landsbygdsnätverket som producerar Landet - podden bortom storstan.

Tipsa redaktionen! Vad vill du höra mer om?

Mejla dina förslag till Ingrid Whitelock

Ansvarig utgivare: Maria Gustafsson
Redaktör: Ingrid Whitelock 072 - 977 59 34
Journalist: Malin Marcko

Filtrera poddavsnitten

Kategorier

 • Finansiering & utbildning (9)
 • Fiske & vattenbruk (9)
 • Företagande & förutsättningar (23)
 • Innovation & utveckling (19)
 • Integration (5)
 • Jämställdhet (2)
 • Klimat & miljö (17)
 • Kultur & normer (26)
 • Lokalt ledd utveckling (6)
 • Mat & livsmedel (18)
 • Naturturism (3)
 • Politik & program (24)
 • Service i landsbygder (9)

Taggar

 • Livsmedel (2)
 • Offentliga kök (1)
 1. #121 Om AKIS - har Sverige rätt kunskap för att producera mer mat?

  Hur sprids egentligen ny kunskap inom de gröna näringarna? I den europeiska jordbrukspolitiken använder man sig ofta av begreppet Agricultural Knowledge and Innovation System eller AKIS som det förkortas. Det beskriver hur just kunskapsförmedling fungerar i olika länder eller regioner, till exempel genom utbildning, rådgivning och innovation.

  Utgivningsdatum: 2021-02-24
  Medverkande: Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning, Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomen och Jesper Broberg, Förbundsdirektör Hushållningssällskapet. Reporter Håkan Montelius
  Kategori: Mat & livsmedel

 2. #120 Minskad sårbarhet, ökade möjligheter - om klimatanpassning i landsbygder

  Landsbygderna och klimatförändringarna - i och med förändringarna i klimatet är det viktigt att arbeta på två plan. Dels med att få ner utsläppen men också att jobba med klimatanpassning. På så vis kan vi minska vår sårbarhet men också ta vara på positiva effekter som kommer med ett förändrat klimat.

  Utgivningsdatum: 2021-02-03
  Medverkande: Åsa Sjöström, från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI, Torgny Widholm, lantbrukare från Åre och Lina Molin, samordnare på länsstyrelsen i Jämtlands län. Reporter Malin Marcko
  Kategori: Klimat & miljö

 3. #119 Smarta landsbygder - om kreativa lösningar på lokala utmaningar

  Smarta Landsbygder handlar i stora drag om till exempel att dra nytta av digital teknik, hitta lokala finansieringslösningar, korta livsmedelskedjor och samordning av service men också om samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. Det finns alltså inte en och samma modell för vad smarta landsbygder kan innebära.

  Utgivningsdatum: 2021-01-13
  Medverkande: Karina Veinhede, ordförande Kreativa Läppe i Vingåkers kommun, Regina Westas Stedt, samhällsstrateg i Vingåkers kommun och Daniel Granello, Landsbygdsutvecklare i Ronneby kommun. Reporter Malin Marcko
  Kategori: Innovation & utveckling

 4. #118 Spökfiske - från förlorade fiskeredskap till hållbara produkter

  Runt om i landets hav och sjöar finns det redskap som fortsätter att fiska trots att ingen tar hand om fångsten. Det kallas spökfiske och innebär att vattenlevande djur dör i fiskeredskap helt i onödan. Men nu görs insatser för att ta upp och återvinna skräpet för att skapa nya hållbara produkter. Så hur går det till? Och vad har arkitekter med det hela att göra?

  Utgivningsdatum: 2020-12-09
  Medverkande: Martin Olofsson, yrkesfiskare, Per-Olof Samuelsson, projektledare Havsmiljösatsning Sotenäs och Erik Goksöyr, projektutvecklare Marin återvinning, Reporter: Malin Marcko
  Kategori: Fiske & vattenbruk

 5. #117 En förenad ungdoms- och landsbygdspolitik - hur ser den ut?

  Hälften av de unga känner sig inte inkluderade och behövda. I det här avsnittet av Landet vill vi lyfta ungdomar som del av landsbygdspolitiken och lyfta vilka insatser och resurser som behövs för att de ska göras delaktiga i samhällsutvecklingen.

  Utgivningsdatum: 2020-11-18
  Medverkande: Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson, Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, .Bartosz Stroinski, förbundsordförande i förbundet Vi Unga och .Lovisa Wallin, ”Unga tar ordet”. Reporter: Malin Marcko
  Kategori: Politik & program

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU