Landsbygdsnätverket
Porträttbild på Sofia Björnsson

Sofia Björnsson, ordförande i arbetsgruppen Nya affärsmöjligheter i de gröna näringarna. Foto: Privat

Hallå där...Sofia Björnsson

Du är ordförande i vår arbetsgrupp Nya affärsmöjligheter i de gröna näringarna. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu?

– Vi har många frågor på gång samtidigt. Till exempel uppmärksammar vi frågor kring kompetensutveckling för de gröna näringarna och här samarbetar vi med arbetsgruppen för Europeiska innovationspartnerskapet.

– Vi har också möten med de gröna klustren i Sverige. Tidigare i år publicerade vi information om Sveriges gröna kluster på Landsbygdsnätverkets webbplats. Vi var nyss inblandade på ett hörn i en podcast om vildsvinskött.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?

– Sammantaget vill vi att insatserna ska leda till att målen med den nationella livsmedelsstrategin nås och att genomförandet av landsbygdsprogrammet förbättras än mer.

Vad är på gång framåt?

– Vi ska lansera en minikampanj med information om hur man jobbar med klimatrelaterad rådgivning i andra EU-länder i november. Utblickar från vad som händer i andra länder är viktigt för att komma ihåg att vi är en del i en union.

Om du får lyfta tre delar som gruppen bidragit med, vad skulle det bli?

– Gruppen låg bakom projektet MATtanken, ett projekt som jobbar vidare med frågor om offentlig mat bland annat. Vi genomförde också en kampanj om landsbygden levererar fossilfritt med regionala träffar på ett antal platser i landet.

– Och vi uppmärksammade hur Leader arbetade med gröna näringar genom att spela in ett antal filmer med exempel – det är kanske ett område vi skulle kunna lyfta upp igen.

Publicerades