Landsbygdsnätverket
Kollage med loggor från alla medlemmar i nätverket.

Våra medlemmar

Organisationer och myndigheter som vill bli delaktiga i utvecklingen av jordbruk, fiske, vattenbruk och annan landsbygdsutveckling är välkomna att bli medlemmar i Landsbygdsnätverket. Medlemmar ska företräda nationella intressen, eller omfatta mer än en region, samt företräda en kollektiv nytta.

Om en aktör verkar på regional nivå så är det den nationella samordningsfunktionen som ska vara medlem.

Intresseanmälan

Vill din organisation bli medlem i Landsbygdsnätverket? Gör en intresseanmälan!

Till intresseanmälan för medlemskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken nytta får vår organisation av att vara med?

Landsbygdsnätverket är ett smörjmedel för medlemmarnas nytta samtidigt som vi tillsammans är med och bidrar till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet samt landsbygdsutveckling.

Genom att anordna och delta i aktiviteter i nätverket möter ni andra organisationer från civilsamhället, näringslivet, rådgivningen, forskningen och myndigheter både här i Sverige och i övriga medlemsstater. Därför kan ni använda nätverket för att utbyta erfarenheter och lära av andra. Tillsammans kan ni analysera gemensamma utmaningar och diskutera lämpliga lösningar. Genom nätverket kan ni också utveckla och förstärka era samarbeten med andra.

Genom medlemskap i nätverket blir ni en del i ett europeiskt nätverk som fungerar på samma sätt på internationell nivå.

Vi har resurser som ni får del av när ni är aktiva i nätverket. De används bland annat till medlemsarvoden när ni är med och ordnar nätverksaktiviteter och till ett nätverkskansli som hjälper till att samordna aktiviteter och sprida information.

Mer information

Se en lista över alla våra medlemmar här:

Medlemslista

Hur kan vi som medlemmar påverka?

Som medlem har du och din organisation möjlighet att påverka vad nätverket ska arbeta med. Det gör ni genom att svara på medlemsundersökningar eller ta kontakt med Landsbygdsnätverkets kansli eller ledamöter i styrgruppen.

Kontakt - kansliet

Kontakt - styrgruppen

Det är nätverkets styrgrupp som beslutar vilka områden som ska prioriteras. Läs mer om prioriteringarna i vår aktivitetsplan:

Aktivitetsplan 2023-2024 Länk till annan webbplats.

Övrig information

Medlemsavgift

Din organisation behöver inte betala någon medlemsavgift. Medlemskapet är avgiftsfritt. Ni bidrar med ert engagemang.

Utträde

Din organisation kan när som helst välja att gå ur Landsbygdsnätverket.

Skyldigheter

Som medlem förväntas du ta en aktiv roll i Landsbygdsnätverket, men det finns inga specificerade krav.