Landsbygdsnätverket
Kollage med loggor från alla medlemmar i nätverket.

Vi är Landsbygdsnätverket!

Våra medlemmar

Vilka är medlemmar i nätverket?

Alla organisationer och myndigheter som företräder nationella intressen som är viktiga för landsbygdsutveckling kan bli medlemmar i Landsbygdsnätverket. När vi tänker landsbygdsutveckling så handlar det också om fiske- och vattenbruk och lokal samhällsutveckling.

Lista med alla medlemmar och deras webbsidor

Nyttan med att vara medlem

I nätverket möter du och din organisation andra aktörer, både här i Sverige och i övriga EU:s medlemsstater. Ni lär av varandra och samverkar till nytta för dig och din organisation, men bidrar också till att nå målen med programmen. Medlemsorganisationerna hjälper varandra att bättre möta utmaningar och ta tillvara på möjligheter till hållbar utveckling. Som medlem har du möjlighet att påverka vad nätverket ska arbeta med och kan med finansiering från nätverkets budget delta i arbetet med de arbetsuppgifter som Landsbygdsnätverkets styrgrupp prioriterar.

Bli medlem

Alla organisationer och myndigheter som är verksamma på nationell nivå med betydelse för att vi framgångsrikt ska nå målen i de svenska programmen för landsbygdsutveckling, havs- och fiskeriutveckling samt lokalt ledd utveckling är välkomna att ingå i Landsbygdsnätverket. Det är styrgruppen för Landsbygdsnätverket som tar ställning till om en organisation ska antas som medlem eller inte. Det gör styrgruppen under styrgruppsmötena som sker fem gånger om året.

Till intresseanmälan för medlemskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför medlemskap i Landsbygdsnätverket?

Om du och din organisation vill vara med och påverka utvecklingen på landsbygden och bidra till ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige så finns det goda möjligheter till detta genom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling. 

Landsbygdsnätverket är ett smörjmedel. I nätverket möter du och din organisation andra aktörer. Ni lär av varandra och samverkar till nytta för dig och din organisation men också för att bidra till att nå målen med programmen. Medlemsorganisationerna hjälper varandra att bättre möta utmaningar och tillvarata möjligheter till hållbar utveckling.

Som medlem har du möjlighet att påverka vad nätverket ska arbeta med och kan med finansiering från nätverkets budget delta i arbetet med de arbetsuppgifter som styrgruppen prioriterar. Medlemsorganisationerna kommer också att bjudas in till aktiviteter och träffar som anordnas inom ramen för nätverket. Genom nätverket får du ett stort kontaktnät och du får även ta del av information genom till exempel nyhetsbrev och sociala medier. 

Medlemsavgift?

Nej, din organisation behöver inte betala någon medlemsavgift. Medlemskapet är avgiftsfritt. 

Utträde

Din organisation kan när som helst välja att gå ur Landsbygdsnätverket. 

Skyldigheter

Som medlem förväntas du ta en aktiv roll i Landsbygdsnätverket, men det finns inga specificerade krav.

Mer information

Genom att ingå i någon av våra arbetsgrupper har du extra möjlighet att påverka vilka frågor vi ska jobba med och hur vi ska sprida vidare våra resultat.

Läs mer om hur ni som medlemmar kan vara delaktiga i en arbetsgrupp och vad vi har för riktlinjer. 

Till RIKTLINJER FÖR ARBETSGRUPPER