Landsbygdsnätverket

Klicka på bilden för att se filmen om gruppen.

Nyanländas inkludering

På den svenska landsbygden finns många personer med utländsk bakgrund, vissa befinner sig i asylprocessen andra har fått beslut om uppehållstillstånd. Även i städerna finns det personer med utländsk bakgrund som kan tänka sig att etablera sig på landsbygden.

Marcus Söderlind, Philip Afzali och Yusra Moshtat under ett av integrationsgruppens seminarier i Almedalen 2018.

Integrationsgruppens Marcus Söderlind, Philip Afzali och Yusra Moshtat under ett av gruppens seminarier i Almedalen 2018.

Fler utrikesfödda behöver också större kunskap om landsbygden och dess möjligheter för att kunna göra relevanta val när det gäller utbildning, arbete och bostadsort. Gemensamt mellan det offentliga, privata och landsbygdens olika föreningar är att vi behöver utveckla bra aktiviteter, praktikplatser och arbetstillfällen som gör en god förankring och integration möjlig. 

Landsbygdsnätverket styrgrupp har tagit ett beslut att satsa på att arbeta med personer med utländsk bakgrund och därför gett förnyat uppdrag till en arbetsgrupp som särskilt ska arbeta med integrationsfrågor på landsbygden. 

Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp vill bidra till

  • Ökad samverkan mellan svenskt föreningsliv och etniska organisationer (Piloter)
  • Ökad kunskap om landsbygden och dess möjligheter hos asylsökande/nyanlända (Pilot)
  • Riva strukturella hinder för integration på landsbygden (Seminarier)
  • Stärka möjligheterna att ge utbildning till nyanlända och att information sprids till nyanlända om utbildning i de gröna näringarna (Enkät, marknadsföring)
  • Stödja nyanlända som vill starta företag (Studie och rapport)
  • Ökad kunskap om olika transportlösningar och om möjligheterna till förbättrad kollektivtrafik på landsbygden (Podd, Webbinarium)
  • Bättre stöd till nyanlända kvinnor på landsbygden (Studie och rapport)


Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU