Landsbygdsnätverket
Rapport integration

Rapporter

Här samlar vi rapporter och uppsatser som gjorts på uppdrag av Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp och som alla finns tillgängliga för läsning och nedladdning.

Vill du ha någon av rapporterna skickade till dig som PDF? Skicka ett mejl till nils.lagerroth@jordbruksverket.se

Metoder och framgångsfaktorer för utrikesföddas möjligheter till sysselsättning

I rapporten presenterar Ida Gustafsson, student vid SLU, sin kartläggning av integrationsprojekt utifrån Lokalt Ledd Utveckling och Leader-metoden.

Stöd till etniska organisationer

I rapporten presenterar Asha Ismail, Jan Runfors och Nikola Vojnovic om projektet och hur man har gjort för att skapa ett nätverk mellan etniska föreningar och andra föreningar samt med det offentliga och privata. Läs rapporten på sidan för publikationer.

Så skapas möjligheter för utrikesfödda kvinnor på landsbygden

I rapporten har Valbona Shala på uppdrag av Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp studerat framgångsrika integrationsprojekt med inriktning arbetsmarknad och landsbygd.

Naturbruksskolorna och integration - rapport

Hur kan fler utrikesfödda få utbildning och praktik inom de gröna näringarna med sikte på varaktiga jobb? Det är frågeställningen i rapporten Naturbruksskolorna och integration, som Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp har tagit fram tillsammans med Naturbruksskolornas förening.

I rapporten undersöks hinder och möjligheter med utbildningssatsningar för nyanlända och asylsökande inom de gröna näringarna. Resultaten baseras på en enkätstudie riktat till skolorna och djupintervjuer med respondenter från skolor, Länsstyrelse och Arbetsförmedling.

Uppföljning av integrationsprojekt - rapport

Våren 2015 gjordes en uppföljning av lyckade integrationsprojekt som genomförts under förra programperioden. Vad har hänt efter projekttidens slut? Och hur kan vi skapa långsiktigt hållbara resultat? Det finns ett stort behov av erfarenheter, goda exempel och metodkunskaper om hur bra projekt för integration kan se ut. Syftet med denna rapport är att visa på erfarenheter och lärdomar så att nya projekt som finansieras med EU-stöd kan genomföras med resultat i form av fler praktikplatser och ökad sysselsättning för utrikesfödda på landsbygden.

Rapporten har tagits fram som en del av det arbete som Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp genomför under 2015-2016 för att främja integration på landsbygden.

Förutsättningar för integration på landsbygden - uppsats

Uppsatsen ”Förutsättningar för integration på landsbygden- om möjligheter och hinder för utrikesföddas integration på landsbygden i Sverige” är skriven av Andréa Kihl, student vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet på uppdrag av integrationsgruppen. Uppsatsen behandlar integration ur flera perspektiv, både vad det gäller möjligheter till arbete och bostad samt social integration.