Landsbygdsnätverket
 • Vem betalar för jordbrukets gröna omställning?


  Vy över ett fält med en blommande kantzon. ”EU har ett stort ansvar och Sverige har möjligheter att påverka EU”. ”Alla behöver engagera sig i kedjan, från produktion till konsumtion.” Det var några av insikterna som kom fram på Landsbygdsriksdagen, i samband med seminariet Jordbrukets gröna omställning – Vem har ansvar och vem ska betala?
 • Så fungerar AKIS – Jordbrukets väg till kunskap och innovation i Sverige


  Jennie Cederholm Björklund i ett kollage med en lantbrukare på ett fält I dagens jordbruk är tillgång till den senaste kunskapen och nya lösningar avgörande. AKIS är ett ramverk som sammanför forskare, rådgivare, företag och lantbrukare för att främja innovation och kunskapsutbyte. Genom AKIS kan svenska lantbrukare öka sin produktivitet, hållbarhet och konkurrenskraft.
 • #178 Gröna kluster - tillsammans förändrar vi Sveriges landsbygder


  Kollage Jesper Lindström, Kristina Rådkvist och Richard Johansson Gröna kluster är en slags regionala utvecklingshubbar för de gröna näringarna. Det finns en rad kluster runtom i Sverige. Det de alla har gemensamt är att där samlas bland andra lantbrukare, forsknings- och innovationscenter, utbildningar och teknikutvecklare för att nämna några. Och klustrens främsta mål är att hitta nya lösningar och att skapa konkurrenskraft i det gröna näringslivet. Så hur fungerar de gröna klustren och vilken roll spelar de för framtidens hållbara samhälle?
 • Jag utvecklar AKIS - Anna Hansson vid Högskolan i Halmstad


  Anna Hansson Doktor i innovation och företagande Du arbetar som universitetsadjunkt i miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad, och har nyligen doktorerat inom innovation och företagande med fokus på hinder och drivkrafter för anläggning av våtmarker i jordbrukslandskapet. Hur bidrar du som forskare till utvecklingen av svenska kunskaps- och innovationssystem (AKIS)?

Nationell Leaderträff

Ta plats och ta sats - Leader i en ny tid

Årets nationella Leaderträff kommer till Vimmerby och Astrid Lindgrens Värld den 23-24 oktober.

Goda nyheter för alla

Logotyp för Landsbygdsveckan.

Tillsammans sprider vi goda nyheter!
Kampanjen "Goda nyheter för alla" pågår under hela 2024. Den har tagits fram för att vi på ett enkelt sätt ska kunna berätta om hur en del av EU-pengarna används. Vill du vara med? Du hittar allt du behöver på vår webb.

Podden Landet #178

Gröna kluster är regionala utvecklingshubbar där lantbrukare, forskare, utbildningar och teknikutvecklare samarbetar för att hitta nya lösningar och skapa konkurrenskraft inom de gröna näringarna. Lär mer med vår panel!

Vårt nyhetsbrev

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev ut.

Projektet MATtanken

Logotyp för MATtanken.

Landsbygdsnätverket driver projektet MATtanken. Läs mer om det på projektets egen webbplats.