Landsbygdsnätverket
 • Snart är det dags för Landsbygdsriksdagen 24-26 maj


  Ulrika Holmgren håller upp en Photobooth-ram där det står Goda nyheter som rubrik. Bortglömda fiskar, kolinlagring och trädhotell. "Goda nyheter för alla" är det övergripande temat när Landsbygdsnätverket medverkar på Landsbygdsriksdagen i Nyköping den 24-26 maj.
 • #176 I kris är mat ett vapen – om pelagisk fisk som resurs


  Peter Linder Verksamhetsansvarig för Fiskbranschens Riksförbund, Lina Waara Fiskeripolitisk utredare vid Jordbruksverket och Anton Paulrud VD för Swedish Pelagic Federation (SPF) Av all fisk som svenska yrkesfiskare drar upp, så består runt 90 procent av så kallade pelagiska arter, alltså fiskar som simmar i stim ute i havet. Exempelvis sill, skarpsill, makrill och tobis. Men bara knappt hälften av den fisken äts av oss. Resten blir djurfoder till bland annat odlad lax. Men de senaste årens kriser, krig och pandemi har väckt frågan om det inte är dags att använda fisken till människoföda. Inte minst med tanke på att vi behöver förbättra vår livsmedelsberedskap i händelse av kris.
 • Nu ännu enklare att hitta statistik över vilka livsmedel kommunerna köper


  Kollage med potatis, päron och ägg. I april lanserades SILO-databasen som innehåller öppen statistik över kommunernas livsmedelsinköp. Nu har en första uppdatering av databasen gjorts med fokus på att förbättra och komplettera innehållet. Bland annat finns nu en instruktionsfilm som förklarar hur du kan använda databasen.
 • Kommuner höjer sin beredskap genom lokala livsmedelsinköp


  En man i blå overall tar hand om sina kreatur. Fotot är taget utomhus i en hage. Eva Sundberg, sakkunnig mat och måltider vid Jordbruksverket och projektledare för MATtanken, blev intervjuad av radio P4 Kristianstad om hur offentliga måltider jobbar med beredskapsfrågan.

Goda nyheter för alla

Logotyp för Landsbygdsveckan.

Tillsammans sprider vi goda nyheter!
Kampanjen "Goda nyheter för alla" pågår under hela 2024. Den har tagits fram för att vi på ett enkelt sätt ska kunna berätta om hur en del av EU-pengarna används. Vill du vara med? Du hittar allt du behöver på vår webb.

Podden Landet #176

Knappt hälften av den fisk som dras upp ur haven av svenska yrkesfiskare äts av oss. Resten blir djurfoder. Men olika kriser väcker frågan om det inte är dags att använda fisken till människoföda. Hör våra gäster i detta avsnitt!

Vårt nyhetsbrev

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev ut.

Projektet MATtanken

Logotyp för MATtanken.

Landsbygdsnätverket driver projektet MATtanken. Läs mer om det på projektets egen webbplats.