Landsbygdsnätverket

Så får vi fler utrikesfödda företagare

Digital träff med utgångspunkt från Jönköping

12 november klockan 9.00-12.00

Många utrikesfödda vill starta och driva företag i Sverige. Samtidigt vet vi att de inte tar del av befintligt stöd i samma utsträckning som andra företagare. Här finns kompetens och affärsidéer som vi behöver bli bättre på att ta till vara.

Därför bjuder Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket tillsammans med Region Jönköpings län till en digital träff för att främja fler utrikesfödda att starta företag. I fokus står kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Vilka
erfarenheter finns från väl fungerande företagsfrämjande metoder? Hur kan den som vill starta företag få stöd? Vilka är aktörerna som kan ge hjälp?

När: 12 november 9.00-12.00.

Var: Vi träffas digitalt via Zoom men med utgångspunkt från Jönköping.

Anmälan: Anmäl dig genom att klicka på den här länken. Länk till annan webbplats.

Moderator: Mariana Morosanu

Program

8:30 Incheckning och tekniktest

09:00 Inledning: Varför är det viktigt att stödja utrikesfödda personers möjligheter att starta och driva företag?

 • Lejla Babajic Löfgren, programansvarig utrikesfödda företagande Tillväxtverket
 • Per Hasselberg, ordförande i arbetsgrupp nyanländas inkludering, Landsbygdsnätverket
 • Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, Regional utveckling, Region Jönköpings län

09:15 Presentation: Rapporten Nyanlända entreprenörer på landsbygden.
Kort frågestund

 • Ella Gaddefors, Analysys Mason

09:35 Bensträckare

09:40 Presentation: Vad gör olika aktörer regionalt?

 • Oggi Jovanovic, rådgivare, Almi Företagspartner Jönköping
 • Sofia Skörde- verksamhetschef, LEADER Västra Småland,
 • Emma Ingelow – affärsutvecklare, Science Park Vetlanda,
 • Johanna Friman – affärsutvecklare, Nyföretagarcentrum Vetlanda
 • Anna Bjarnle, verksamhetsansvarig Nyföretagarcentrum Jönköping
 • Rose-Marie Winqvist, verksamhetsutvecklare LRF

10:20 Paus

10:35 Presentation: Företagare som har startat eget i regionen berättar om sina erfarenheter, utmaningar och framgångar.

 • Mahad Olad, grundare av Framtidscentrum Gislaved
 • Diaa Haji Mahmoud, Diaa Hemlagad mat

11:00 Bensträckare

11:10 Dialog: Hur kan vi skapa förutsättningar för fler utrikes födda företagare i vår region?

 • Rima Hanna, projektledare– utbildning och kompetensförsörjning, Regional utveckling,
  Region Jönköpings län
 • Oggi Jovanovic, rådgivare, Almi Företagspartner Jönköping
 • Sofia Skörde- verksamhetschef, LEADER Västra Småland,
 • Emma Ingelow – affärsutvecklare, Science Park Vetlanda,
 • Johanna Friman – affärsutvecklare, Nyföretagarcentrum Vetlanda
 • Anna Bjarnle, verksamhetsansvarig Nyföretagarcentrum Jönköping
 • Mahad Olad – Framtidscentrum Gislaved
 • Rose-Marie Winqvist, verksamhetsutvecklare LRF

11:50 Sammanfattning och slutsatser

 • Lejla Babajic Löfgren, programansvarig utrikesfödda företagande Tillväxtverket
 • Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, Regional utveckling Region Jönköpings län
 • Nils Lagerroth, samordnare vid Landsbygdsnätverkets kansli

12.00 Avslut

Vid frågor, vänligen kontakta:

Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverkets kansli, 036-15 62 15

Vukica Bosnjak Tillväxtverket, 08-681 92 25

Christina Odén, Region Jönköpings län, 073-025 94 18