Landsbygdsnätverket

Så får vi fler utrikesfödda företagare

Digital träff med utgångspunkt från Lycksele

19 november klockan 9.00-12.00

Många utrikesfödda vill starta och driva företag i Sverige. Samtidigt vet vi att de inte tar del av befintligt stöd i samma utsträckning som andra företagare. Här finns kompetens och affärsidéer som vi behöver bli bättre på att ta till vara.

Därför bjuder Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket tillsammans med Leader Lappland till en digital träff för att främja fler utrikesfödda att starta företag. I fokus står kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Vilka
erfarenheter finns från väl fungerande företagsfrämjande metoder? Hur kan den som vill starta företag få stöd? Vilka är aktörerna som kan ge hjälp?

När: 19 november 9.00-12.00.

Var: Vi träffas digitalt via Zoom men med utgångspunkt från Lycksele.

Moderator: Lovisa Carneland, verksamhetsledare Leader Lappland.

Program

8:30 Incheckning och tekniktest

9.00 Inledning: Varför är det viktigt att stödja utrikesfödda personer att starta och driva företag?

 • Lejla Babajic Löfgren, programansvarig utrikesfödda företagande, Tillväxtverket
 • Per Hasselberg, ordförande i Landsbygdsnätverket arbetsgrupps nyanländas inkludering
 • Lovisa Carneland, verksamhetsledare, Leader Lappland

09:15 Presentation: Rapporten Nyanlända entreprenörer på landsbygden

 • Ella Gaddefors, Analysys Mason

09:30 Presentation: Vad gör olika aktörer regionalt?

 • Annika Holmström, Almi Nord
 • Rehman Amin, Coompanion Nord
 • Tobias Bergström, Region Västerbotten
 • Harry Goldman, NyföretagarCentrum Sverige

10:15 Paus
10:30 Presentation: Företagare som har startat företag i regionen berättar om sina erfarenheter, utmaningar och framgångar.

 • Edel Puntonet, Jo kommunikation Umeå
 • Delia Zadius, Blomstra Umeå

11.00 Bensträckare
11.05 Dialog i bikupor: Hur kan vi skapa förutsättningar för fler utrikes födda företagare i vår region?

 1. Behov hos utrikesfödda personer som vill starta och driva företag och befintliga stödformer.
  Vilka behov finns bland utrikesfödda som vill starta och driva företag?
  Vilka aktörer vänder sig till denna målgrupp?
 2. Kunskap om landsbygdens villkor och förutsättningar för att driva livskraftiga företag på landsbygderna.
  Hur får företagsfrämjande aktörer kunskap om landsbygdens villkor?
  Behövs riktade informationsinsatser till dessa aktörer?

 3. Nästa steg
  Vilka delar tar vi vidare och hur?
  Vem gör vad framöver för att underlätta för utrikes födda för att starta och driva företag?

11:40 Sammanfattning och slutsatser
12.00 Avslut

Vid frågor, vänligen kontakta:

Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverkets kansli, 036-15 62 15

Vukica Bosnjak Tillväxtverket, 08-681 92 25

Lovisa Carneland, Leader Lappland, 070 699 74 82