Landsbygdsnätverket

Carina G Hördegård

Medlemmarna i arbetsgruppen Service i landsbygder presenterar sig för att du som vill veta mera om service ska kunna vända dig till någon av oss. Carina är ledamot i gruppen och representerar Bygdegårdarnas riksförbund.

Hur jobbar Bygdegårdarnas riksförbund med service?

Bygdegårdarnas Riksförbund har 1 425 medlemmar fördelat på 24 distrikt. Ungefär en fjärdedel av dessa har någon form av samhällsservice knuten till sig. Det kan vara bibliotek, förskola, ungdomsgård eller så kan bygdegården fungera som aula åt skolan, skolbespisning eller gymnastiksal. Vi har även några bygdegårdar som fungerar som servicebygdegårdar där det finns dator, föreningsservice och turistinformation med mera. Servicen kan se olika ut beroende på avståndet till tätorten. Det finns även många andra servicefunktioner i bygdegårdarna såsom: kafé, vandrarhem, ställplats för husbil, camping, distansarbetsplatser, fixarservice, bio, bagarstuga. Denna lista kan göras lång men här var några exempel.

Vilken hjälp kan du få av oss?

Vi kan hjälpa våra föreningar med tips och idéer hur man jobbar med service i bygdegården. Vi informerar om stöd och medel som man kan söka och var man söker pengar till serviceutveckling. Är man på gång och vill starta projekt runt service så kan vi stödja bygdegårdsföreningarna i processen.

Mina personliga tips

Ska man som förening utveckla servicen för bygdegård och bygd ska man alltid ha kommunen med sig. Att man samarbetar med andra är också en fördel som leder till utveckling. Det finns mycket inom serviceområdet som kan utvecklas. Ta hjälp och lär av andra det finns många bra exempel landet runt.