Landsbygdsnätverket

Ewa Engdahl

Medlemmarna i arbetsgruppen Service i landsbygder presenterar sig för att du som vill veta mera om service ska kunna vända dig till någon av oss. Ewa är ledamot i gruppen och representerar Coompanion.

Hur jobbar Coompanion med service?

Servicefrågor ingår som en naturlig del i Coompanions uppdrag från Tillväxtverket att stödja tillkomsten av fler kooperativa företag samt för att främja lokal och regional utveckling med fokus på näringslivet.

Kooperationen har både historiskt sett och i nutid spelat en viktig roll att genom företagande lösa samhällsutmaningar. Att ta samhällshänsyn är en grundläggande princip för kooperativt företagande. Samarbete och demokratiskt företagande skapar mervärde och tillväxt i skilda branscher som exempelvis mat- och skogsproduktion, handel, bostadsbyggande, vård & omsorg, undervisning samt många lokala servicelösningar såsom butiker och drivmedelsstationer. Också inom tjänste- och kunskapssektorn, liksom kultur & kreativa näringar och besöksnäringen finns kooperativa företag med stor potential.

Kommersiell service, välfärdstjänster och tillgång till kultur kan åtminstone till en del lösas i kooperativ form som alternativ till offentlig regi. Alternativa driftsformer utmanar systemen och triggar till förbättringar och till höjd kvalité. Alternativa driftsformer i kooperativ regi öppnar för delaktighet och inflytande i form av ägarskap/medlemskap samt stora möjligheter att påverka sin vardag. Detta kan ses som en konkurrensfördel i dagens kärva läge vad gäller rekrytering av personal.

Vilken hjälp kan du få av oss?

  • Coompanion är företagsrådgivaren som har speciellt fokus på kooperativt företagande. Hos oss kan de som vill starta företag tillsammans få råd, affärsutveckling, budget och kalkyler samt juridisk hjälp.
  • Vi har särskilt utvecklade koncept för lokal service både i stad och på landsbygd. Det kan gälla lanthandlar, bensinmackar, bygdekooperativ, andelsjordbruk och integration etc.
  • Coompanion arbetar också med företagssamverkan som är viktig på den lokala nivån för att näringslivet skall utvecklas.
  • Utöver detta förmedlar vi Vinnovas Innovationscheckar över hela landet samt administrerar Mikrofonder i flera regioner.

Mina personliga tips

Dra nytta av inflyttades tips och idéer, engagemang och skaparanda! Det ger liv och förnyar den lokala nivån så att den blir mer attraktiv för fler!