Landsbygdsnätverket

Fredrik Lager

Hur jobbar kommunen med service?

Kristianstads kommun arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för kommersiell och privat service för att få ett attraktivt och hållbart boende på landsbygden. Kommunen arbetar även aktivt för att erbjuda offentlig service i kommunens sex basorter som fungerar som servicenoder för omgivande landsbygd.


Kristianstads kommuns förvaltningar och bolag är aktiva i arbetet med servicefrågorna för att kunna tillhandahålla ett stärkt och utvecklat serviceutbud.

Vilken hjälp kan du få av oss?

Har du som medborgare, företagare eller förening idéer på hur servicen kan utvecklas i Kristianstads kommun är du varmt välkommen att höra av dig till Fredrik Lager, landsbygdssamordnare i kommunen. Du kan delge dina tankar på hur du vill att servicen ska utvecklas och få information om på vilket sätt Kristianstads kommun kan vara stödjande i processen.


Du når Fredrik på 0733-13 64 00.

Mina personliga tips

  • Var lyhörd inför förändringar som sker i vår omvärld och på vilket sätt det påverkar dig och er by. Går det utifrån dessa förändringar att skapa nya möjligheter för att öka attraktiviteten?
  • Titta även på andra byar som arbetat aktivt med servicefrågor. Besök dem för att få inspiration. Lyssna och lär av det arbete som de bedrivit.
  • Skapa rätt förutsättningar lokalt. Engagera dem som brinner för service och utveckling av er ort. Med rätt personer på rätt plats kan underverk ske.

 

Mer information

Mer information om kommunens landsbygdsarbete där servicefrågan är viktig finns på kommunens hemsida:


https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/landsbygd/ Länk till annan webbplats.