Landsbygdsnätverket

Jacqueline Hellsten

Alla medlemmar i arbetsgruppen Service i landsbygder presenterar sig själva för att du som vill dra igång en servicelösning ska veta vem du ska vända dig till. Jacqueline Hellsten är ordförande för gruppen.

Hur jobbar Leader med service?

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bygger på att de tre sektorerna i ett geografiskt område, den privata, den ideella och den offentliga, går samman i ett partnerskap för bygdens utveckling. Tillsammans gör man en långsiktig strategi bygd på en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Utveckling av service är ofta del av en sådan strategi.

Det finns 48 godkända leaderområden. På Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finner ni kontaktuppgifter till alla områden.

Vilken hjälp kan du få av oss?

Varje leaderområde har ett lokalt leaderkontor. Dit kan du vända dig med din projektidé. För att kunna söka ekonomiskt stöd måste projektidén passa in i den utvecklingsstrategi som är godkänd för området.

På kontoren kan du få hjälp med att vidareutveckla idén och du kan även få kontakt med andra projekt eller aktörer för att komma vidare. Det går att få stöd för projekt som bidrar till utveckling i det egna leaderområdet. Du kan få stöd för

  • projekt som är till nytta för många människor i området
  • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
  • projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag

De som kan söka stöd är; organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde.

Mina ansvarsområden

Jag är verksamhetsledare i Leader Sörmlandskusten. Mitt ansvar som verksamhetsledare är att vara lyhörd för våra lokala gruppers behov. Oavsett om deras idéer passar in i vår strategi ska jag mäkla kontakter och vägleda sökande rätt.

I vårt område har vi ett insatsområde vi kallar Leva Bo, där ryms nästan alla typer av projektidéer som utvecklar offentlig och kommersiell service.

Vi har kontinuerliga partnerskapsmöten med våra kommuner och länsstyrelse där vi kan lyfta utmaningar och resonera om nya servicelösningar. Vi blir på det viset effektiva med både vår egen och sökandes tid.

Mina personliga tips

I vårt område har vi under flera år arbetat aktivt tillsammans med våra kommuner för att utveckla nya innovativa servicelösningar. Våra projekt om service har fått oanade effekter. Inte visste vi vad en digital lanthandel var för 3 år sedan eller att en affär mycket väl kan vara i samma lokaler som ett gym eller att gamla skolan som stod tom fick nytt liv med sköterskemottagning och SFI-utbildning, ja listan kan göras lång.

Jag hoppas att ni hör av er till mig om ni har funderingar över att starta ett projekt om service. Vi tar gärna emot grupper för studiebesök och workshoppar om serviceutveckling.