Landsbygdsnätverket

Magnus Nordgren

Hur jobbar Landsbygdsnätverket med service?

Landsbygdsnätverkets roll som medlemsorganisation är att vara ett informationsnav och samlande kraft. Tillgång till service är en prioriterad fråga av Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Utifrån det så har arbetsgruppen Service i landsbygder bildats där en bred kompetens finns inom servicefrågorna.

Genom Landsbygdsnätverkets organisation får servicefrågorna en förankring på alla nivåer. I arbetsgruppen representeras den nationella nivån av Tillväxtverket samt Landsbygdsnätverkets kontakter med Jordbruksverket. Den regionala nivån representeras av länsstyrelserna och regionerna. Den kommunala nivån representeras av representanter för två kommuner och Småkom. Sedan finns den lokala nivån genom HSSL, Leader, Coompanion, Bygdegårdarnas riksförbund samt Skärgårdarnas riksförbund.

Vilken hjälp kan du få av oss?

I första hand är det hjälp med att hitta rätt kontakter för din fråga och i många fall kan vi även vara behjälpliga med att svara på din fråga. Vi kan också tipsa om aktuella rapporter och andra nyheter som berör din fråga. På vår webbsida hoppas vi att du kan få bra tips och inspiration genom bland annat olika artiklar och goda exempel.

Mina personliga tips

Var nyfiken och sök efter erfarenheter som andra gjort. Det finns många i andra delar av landet som har samma problem och utmaningar som du – ta vara på deras lösningar och anpassa dem till dina förutsättningar. Använd Landsbygdsnätverket för att hitta olika kontakter som kan ge inspiration och goda idéer.

Mer information

Läs presentationerna av ledamöterna i arbetsgruppen Service i landsbygder – där finns många tips på var du kan hitta mer information.