Landsbygdsnätverket

Upphandling till stöd för den lokala handeln

Genom att handla upp kommunens kompletteringsköp hos de lokala lanthandlarna lyckades Ydre hitta ett sätt att stötta det lokala näringslivet. Även om utfallet inte blev fullt så lyckat som förväntat kan projektet ändå ses som en framgång, menar projektledaren Malin Gumaelius.

– Bakgrunden var att mackdöden drabbade även oss och vi förstod hur beroende vi var av service lokalt för att det ska vara attraktivt på en ort. Det är ju inte bara drivmedel eller dagligvaror som försvinner med en mack eller dagligvarubutik utan ofta även annan service som apotek och post, berättar Malin Gumaelius, idag anställd på Region Östergötland men då projektledare i Ydre kommun.

Ydre kommun fick stöd från Tillväxtverket och Malin Gumaelius och hennes kollegor började fundera hur kommunen skulle kunna stärka de lokala lanthandlarna utan att bryta mot Lagen om offentlig upphandling. Lösningen blev att handla upp de kommunala kökens kompletteringsköp, det vill säga mindre inköp och enstaka varor till exempelvis förskolor eller äldreboenden.

Ökat kundunderlag

– Hela grundtanken var att kommunen genom sina kompletteringsköp skulle kunna öka kundunderlaget, göra lanthandlarna mer livskraftiga och på sikt hjälpa dem att hålla en mer attraktiv prisnivå. Och jag ville inte att det skulle ske i form av någon konstgjord andning utan det skulle vara ett ömsesidigt avtal som båda vinner på.

Upphandlingen genomfördes 2015 och kommunen skrev därefter avtal med alla de tre dagligvarubutiker som finns i kommunen. På många sätt var det en stor framgång eftersom kommunen nu hade hittat ett sätt att stötta de lokala handlarna utan att tumma på lagen.

– Jag är fortfarande jättenöjd med det arbete vi lade ned och vår upphandling är verkligen ett bra exempel på hur man kan göra som vi gärna sprider till fler kommuner, säger Malin Gumaelius som dock tillstår att butikernas omsättningsökning inte riktigt blev den förväntade efter att avtalen trädde i kraft.

”Tanken var fantastisk”

– Tyvärr får vi konstatera att vi inte lyckades förankra internt att man får göra kompletteringsköp lokalt, i den utsträckning som vi ville. Men trots resultatet ser jag ändå modellen som en stor möjlighet som fler borde prova på.

Annika Alenfelt är ekonomiansvarig på lanthandeln i Asby som var med och gjorde upphandlingen.

– Tanken var fantastisk och vi var jättepositiva när upphandlingen gjordes. Det var ju ett sätt för kommunen att försöka handla mer och stötta oss lokala handlare. Tyvärr blev ökningen inte så som vi hade hoppats när det gäller kompletteringsköpen från dagis och fritids. Däremot handlar kommunen idag betydligt mer catering än tidigare och det är något som vi verkligen blir hjälpta av.

Text: Jakob Hydén