Landsbygdsnätverket

Bakgrund

MATtanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider.

 

Ett av de många spår som MATtanken arbetar med handlar om: Hur kan offentliga kök öka användningen av underutnyttjade råvaror som exempelvis vilt och vildsvinskött?

MATtankens möjligheter att arbeta med vildsvinskött i offentliga kök förstärktes under 2020 genom att Landsbygdsnätverkets kansli under perioden september 2020-februari 2021 beviljats finansiering via Jordbruksverket, från det så kallade vildsvinspaketet.

Insatserna som MATtanken gör redovisas löpande på www.mattanken.se/vildsvin