Landsbygdsnätverket
Kristina Anderback i solljuset. Hon har svarta glasögon och lila kofta

Foto Agroväst

Hallå där...Kristina Anderback

Du arbetar på Agroväst som driver flera innovationsprojekt. Vad gör er så innovativa och framgångsrika?

– Det är framförallt de entreprenörer som äger de immateriella rättigheterna till innovationerna, och som vi samarbetar med som är innovativa. Agroväst roll är att vara ett stöd och en möjliggörare för att andra ska komma vidare med sina idéer.

– Genom projekt som exempelvis SmartAgri så har vi stärkt vår kapacitet och kompetens så att vi kan stödja ett företag hela vägen – från idé- och projektutveckling, finna lämpliga samarbetspartners och att formulera en ansökan, till att gå in som ägare för projektet och ta på oss rollen att koordinera genomförandet. Att vi är ett team med olika kompetenser och erfarenheter som kompletterar varandra är en viktig framgångsfaktor. Och i takt med att vi skaffar oss mer erfarenhet, och breddar vårt nätverk så löper arbetet på smidigare för varje projekt.

Vad betyder EIP-Agri för Agroväst?

– EIP-Agri är en fantastisk finansieringskälla som ger företag och idébärare inom lantbruksbranschen möjligheten att komma vidare och testa sina idéer. För Agroväst är EIP-Agri ett verktyg för att stödja utvecklingen av nya innovationer som bidrar till en lönsam och hållbar utveckling av lantbruket.

Vad ser du för möjligheter och hinder för innovationsarbetet i Sverige? Och hur kan vi lösa det?

– En av de stora utmaningarna för innovationsarbetet är finansiering. Här är EIP en kraftfull och riktad satsning för lantbruket. Helt unik om man jämför med andra branscher. Men det är inte bara finansiering under utvecklingsfasen som krävs. Det behövs ofta lika mycket, om inte mer, finansiella resurser för att nå ut på marknaden med sin produkt. Och för denna fas behövs privat kapital.

– En annan utmaning, åtminstone för små företag, är att de inte har det kompletta teamet in-house som har kompetens och erfarenhet att ta en idé hela vägen till marknaden. De många inkubatorer som finns runt om i Sverige, har ju rollen att stötta skalbara start-ups under den här resan. Det vore roligt att se att fler inkubatorer och teknikparker väljer att inrikta sig på företag som levererar produkter och tjänster till eller från lantbruket.

Hur arbetar ni för att få ut innovationsidéerna på marknaden?

– Att slå igenom och nå ut på marknaden med sin nya produkt är för de flesta en stor utmaning. Speciellt för nystartade företag. Många lovande företag och goda idéer får problem i fasen när de ska gå från prototyp till marknad och en fullskalig produktion. Det kan ta lång tid innan intäkterna börjar ticka in snabbare än kostnaderna. Och för denna fas kan det vara knepigt att finna finansiering.

– Vi rekommenderar de företag vi samarbetar med att lägga mycket tid på att förstå kundens behov, och hitta det problem som innovationen kan lösa till ett pris som kunden är beredd att betala. Även involvera de partners man behöver för att nå ut på marknaden redan i utvecklingen av prototypen. Det är viktigt att som företag se till att man har resurser för att överleva ”dödens dal”. Många innovatörer är så fokuserade på utvecklingen av den nya tekniken eller metoden, och tänker att det där med marknad löser sig senare. Men plötsligt står man där utan finansiering och utan kunder och inser att det är en lång väg kvar.

Några projekt är avslutade och andra håller på ett tag till. Vad händer framöver?

– Vad gäller EIP så jobbar vi i SmartAgri-teamet just nu med att hjälpa ytterligare två västsvenska start-up företag i förberedelserna inför att skicka in var sin ansökan till den 17 maj. Det är två riktigt intressanta digitala lösningar. Den ena stödjer ökad djurvälfärd, och den andra ökad precision i växtskyddet.

Publicerades