Landsbygdsnätverket
Illustration med bondgård i bakgrunden och biodlare i förgrunden.

Analysgruppen Hållbara gröna näringar

Här kan du läsa om analysgruppen Hållbara gröna näringar.

Vad ska analysgruppen göra?

Analysgruppen för hållbara gröna näringar ska identifiera och avgränsa behov och utmaningar inom temaområdena:

  • Hållbart företagande med särskilt fokus på miljö och klimat.
  • Nyföretagande och ägarskiften.
  • Attraktiva näringar med särskilt fokus på kompetensförsörjning, arbetsmiljö och jämställdhet.

Sammantaget ska arbetet bidra till hållbara livsmedelssystem, i synnerhet med sikte mot ökad livsmedelsberedskap och cirkularitet.

Porträttbild på Christina Milén Jacobsson.

Ordförande


Ordförande för analysgruppen Hållbara gröna näringar är
Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet.

Analysgruppens deltagare

Asha Ismail

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Carl Filip Trolle-Hjälte

KSLA:s ungdomsutskott

Christer Yrjas

Lokal Utveckling Sverige

Frida Svensson

Jordbruksverket

Hanna Astner

Sveriges lantbruksuniversitet

Ida Frankenberg

Ultuna Studentkår

Ida Lind

Ekologiska lantbrukarna

Jenny Jewert

Världsnaturfonden WWF

Josefin Heed

Hela Sverige ska leva

Kristine Wiklund

Gröna arbetsgivare

Mimmi Andersson

Naturbruksskolornas förening

Ove Karlsson

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Pim Bendt

Naturskyddsföreningen

Sofia Björnsson

Lantbrukarnas Riksförbund