Landsbygdsnätverket
Illustration med byggnader och människor i landsbygd.

Analysgruppen Stärkt landsbygdsperspektiv

Här kan du läsa om hur analysgruppen Stärkt landsbygdsperspektiv är organiserad.

Vad ska analysgruppen göra?

Analysgruppen ska

  • Ge kraft till offentliga aktörer att stärka landsbygdsperspektiven i sina verksamheter.
  • Bidra till stärkt flernivåsamverkan genom erfarenhetsutbyte och lärande.

En viktig utgångspunkt för gruppens arbete är Metodstöd för livskraftiga landsbygder Länk till annan webbplats. som hjälper offentliga aktörer att stärka landsbygdsperspektivet i sin verksamhet. En del av gruppens arbete handlar om att tillsammans testa och utveckla metodstödet.

Porträttbild på Jan Owe-Larsson.

Ordförande


Ordförande för analysgruppen Stärkt landsbygdsperspektiv är
Jan Owe-Larsson, Lokal Utveckling Sverige

Analysgruppens deltagare

Anna Olofsson Frestadius

Torsta

Beatrice Bucht

Unga på Landsbygden

Elisabeth Agerbjer

Varbergs kommun

Erik Melin

Sveriges lantbruksuniversitet

Ida-Maria Olofsson

Norrtälje kommun

Klas Fritzon

Hela Sverige ska leva

Madeleine Stadig

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Roger Ylinenpää

Region Norrbotten

Stina Fernerud

Länsstyrelsen i Västerbottens län