Landsbygdsnätverket

Klicka på bilden för att spela filmen om Smarta landsbygder.

Smarta landsbygder

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Smarta landsbygder ska främja lärande och erfarenhetsutbyte för att sprida och utveckla konceptet Smarta landsbygder.

Se även vår grupp Innovationsfrämjande i landsbygder!

Vår arbetsgrupp Innovationsfrämjande i landsbygder samlar bra tips från innovatörer och från initiativ som främjar innovation i landsbygder.

Innovationsfrämjande i landsbygder

Smarta Landsbygder

Vad är en Smart landsbygd?

Smarta Landsbygder utvecklar kreativa lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare till en hållbar utveckling i området. De utvecklar och förverkligar strategier med utgångspunkt i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, ofta genom  innovation och med hjälp av digital teknik. Arbetet utgår från nya initiativ, eller sådana som redan finns, och finansieras av offentliga aktörer, privata aktörer eller både och.  Smarta landsbygder gynnas av samarbete och nätverkande med andra platser - både på landsbygd och i stad.  

Webbinarium:
Smarta landsbygder i Sverige och Europa


Vad står begreppet Smarta landsbygder för? Och vad ska vi egentligen ha det till? I webbinariet, som genomfördes den 4 juni 2020,presenterade Catarina Nordin Thorpe, ordförande i arbetsgruppen, hur konceptet kan användas - både nationellt och internationellt. Klicka på bilden för att spela webbinariet.

 

Vad är Smarta landsbygder för dig?

Berit Christoffersson

Berit Christoffersson

Näringslivsstrateg,
Nyköpings kommun

Jag skulle vilja säga att utifrån en liten orts kompetenser, kapacitet och engagemang kommer framtidens mindre platser att utvecklas. Att utveckla en ”bymitt” och mötesplats för service, gemenskap och utveckling, det tror jag på.


Läs hela artikeln

Jan Malmgren

Jan Malmgren

VD, Byutveckling AB

Det är en plats där invånare kommunicerar och tar tillvara på råvaror och kompetens. På samma sätt som olika avdelningar på ett företag måste kommunicera för att fungera, så behöver invånare, företag, föreningar och kommunen samspela.


Läs hela artikeln

Per-Ivar Persson

Per-Ivar Persson

Projektledare Vision 2030, Södra Årefjällen ek förening

‑ Min utgångspunkten är att vi måste ha ett hållbart samhälle. En smart landsbygd innebär att vi inte reser lika mycket. Då måste de varor och tjänster vi behöver finnas lokalt eller kunna levereras smartare och snabbare. Smart landsbygd innebär också en kunskapsuppbyggnad lokalt.

Läs hela artikeln

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna i arbetsgruppen för Smarta landsbygder? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Varför ska landsbygder vara smarta?

Konceptet Smarta landsbygder utvecklades under 2016 utifrån att landsbygder är platser med stora tillgångar - inte minst de människor som bor på platsen - där tillgångarna kan användas smartare och mer resurseffektivt med lokal kunskap och tradition som bas.  Miljö och hållbarhet står högt på agendan, vilket kräver stora strukturella förändringar som berör alla aspekter av samhället i staden och på landsbygden. Utmaningen underlättas om invånare på landsbygden får bättre förutsättningar att utforska sin fulla potential. Det kan handla om hur man organiserar sig smartare, och om hur man får tillgång till service på nya sätt. Till sin hjälp kan bygdens invånare nyttja eller utveckla nya verktyg med hjälp av de möjligheter digitalisering för med sig.

Vad är smart?

Utgå från sin bygds tillgångar, tillgängliga kunskaper och förmåga till initiativ

Nya samarbeten utvecklas mellan olika aktörer

Människors förmåga att samarbeta för att utveckla sina bygder för jobb och service

Social och digital innovation där digital teknik används när det behövs

Omgivande samhällen och städer kan involveras


Mer information

Smarta landsbygder (Smart Villages) på ENRD:s webb. LÄS MER PÅ ENRD:S WEBB.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU