Landsbygdsnätverket

Service i landsbygder

Arbetsgruppen Service i landsbygder antog utmaningen att på bred front arbeta för att uppmärksamma behovet av service på landsbygden.

Under tiden 2015 till 2018 var arbetsgruppens uppgifter att nå ut med kunskap och information till alla offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar inom landsbygds- och serviceutveckling för att uppnå en stor efterfrågan på stöd till servicelösningar.

Arbetsgruppen är avslutad. Men det finns fortfarande medel att söka, goda exempel att inspireras av och inte minst ett stort behov av att:

  • Leaderområdena samt de områden som inte omfattas av Leader blir mer aktiva med att stimulera lokala aktörer till att initiera och ge dem förutsättningar att utveckla lokala servicelösningar.
  • Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare vid bland annat kommuner får ökad kunskap om hur lokala servicelösningar kan utvecklas och finansieras.
  • Information om tillgängliga stöd till servicelösningar nås ut.

Arbetsgruppen kommer därför att fortsätta uppdatera sidan om Service i landsbygder för att sprida goda exempel.

Sammanfattningsvis vill arbetsgruppen Service i landsbygder fortsätta att medverka till samordning av insatser när det gäller service för att skapa ett mervärde. Kontaktuppgifter till gruppens medlemmar finns kvar om ni behöver ställa en fråga.