Landsbygdsnätverket
Foto: Tobias Henning

Naturturism på frammarsch

Den 12 april var det dags för konferensen Naturturism på frammarsch, en konferens om hur stärkt samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan skapa gynnsamma förutsättningar för naturturismens utveckling. Konferensen är ett resultat av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Naturturism som har varit verksam inom Landsbygdsnätverket sedan 2015.

Syftet med konferensen var att dels få spridning av de lärdomar och kunskaper som gruppen tillsammans har tagit fram men också för att skapa forum för erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika aktörer inom nätverkets medlemsorganisationer. Det var ett 70-tal deltagare, framför allt från den offentliga sektorn, vilken också var målgruppen. På plats fanns representanter från kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter, skogsbolag, destinationsbolag, stiftelser, lokalt ledd utveckling, branschorganisationer och regeringskansliet.

Inspirerande och tankeväckande föredrag

Bland föredragshållarna fanns bland annat entreprenören Jerry Engström, som höll ett inspirerande och fartfyllt pass där han pratade om förutsättningar för tillväxt
inom naturturism, behovet av samsyn kring ansvarsområden, strategier och
handlingsplaner. Han lyfte också vad som krävs för att målgruppsarbetet ska bli
kraftfullt, hur man som företagare och destination kan ta sig igenom bruset av
information samt om hur viktigt det är med samarbeten och partnerskap.

Medverkade som föredragshållare gjorde även representanter från Laxå kommun, Kullaberg naturreservat, Västmanland Turism och Swedish Lapland Visitors Board.

Ordmoln naturturism

Deltagarnas svar på frågan vad de associerar med ordet naturturism.

Panelsamtal och gruppdiskussioner

Konferensen bjöd också på ett panelsamtal med temat ”Hur går vi från ord till handling?” som utgick från strategier, kartläggningar och studier som har tagits fram om naturturismens förutsättningar och potential. Konferensen innehöll också
gruppdiskussioner med inriktningarna: Offentligt huvudmannaskap i samverkan med privat entreprenörskap. Hur möter och stöttar offentliga aktörer innovativa idéer? Hållbara vägar för utveckling, att bruka utan att förbruka.

I samband med konferensen släpptes också handboken Med naturen
som arbetsgivare
samt en podd och ett webbinarium om naturturism.

Presentationer och material från konferensen

Program Pdf, 1.7 MB.

Jerry Engström, sammanfattning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., hälsning från Jerry Pdf, 352.3 kB.

Hans Traav, Laxå kommun Pdf, 5.8 MB.

Henrik Wester, Västmanland Turism Pdf, 836.4 kB.

Camilla Bondareva, Swedish Lapland Visitors Board Pdf, 919.9 kB.

Jenny Lindman Komstedt, Naturvårdsverket Pdf, 1.6 MB.

Daniel Åberg, Kullabergs naturreservat Pdf, 13.4 MB.

Leif Öster, Naturturismföretagen Pdf, 4.4 MB.


Sammanfattning av gruppdiskussionerna Pdf, 275 kB.

Region Blekinges Handbok om hållbarhet Länk till annan webbplats.

Deltagarnas svar på vad deras nästa steg efter konferensen är. Pdf, 687.6 kB.


Filmklipp

Camilla Lind från SITE Destination och Daniel Åberg från Kulladals naturreservat i Skåne

Laila Gibson från Vänersamarbetet

Tobias Nilsson från Norrtälje Naturcentrum

Suzanne Gadd från Region Halland och Kerstin Söderlund från Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal

Caxton Njuki från Leader Sörmlandskusten

Bilder

Klicka på ett foto för att förstora det.