Landsbygdsnätverket

Utvärdering Naturturism på frammarsch

Den 12 april 2018 deltog du på Landsbygdsnätverkets konferens Naturturism på frammarsch. Vi är tacksamma för att du ger oss värdefull feed back genom att svara på frågorna nedan. Svara senast den 17 maj 2018.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.