Landsbygdsnätverket
Foto: Mickan Thor.

Den 26 maj håller vår arbetsgrupp för nyanländas inkludering ett webbinarium. Foto: Mickan Thor.

Webbinarium: Ta vara på de etniska organisationerna – Om att inkludera nyanlända i landsbygdsutveckling

Hur kan man göra för att inkludera nyanlända i landsbygdsutveckling? I webbinariet den 26 maj presenterade Jan Runfors och Asha Ismail projektet ”Stöd till etniska organisationer”.

Klicka på bilden nedan för att se webbinariet på Youtube

Bilder från projektet "Stöd till etniska organisationer".

Bilder från projektet "Stöd till etniska organisationer".

Syftet med projektet är att skapa samarbeten mellan etablerade föreningar i landsbygder och nya etniska föreningar, något som i sin tur till att fler nyanlända får upp ögonen för landsbygdernas möjligheter. Projektet har pågått sedan 2017 på uppdrag av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för nyanländas inkludering, där Asha Ismail, SIOS, och Jan Runfors, Hela Sverige ska Leva, ingår.

Under arbetets gång har olika nätverk vuxit fram och skapat nya samarbeten mellan organisationer och föreningar. Det har ordnats möten, workshops och studiebesök i bland annat i Sörmland och Västmanland, som har bidragit till att öka nyanländas intresse för landsbygder.

– Nu vi vill sprida den här modellen till fler platser i landet, säger Asha Ismail.

I webbinariet berättar även Nikola Vojnovic från SIOS Mellansverige om vad projektet har betytt för organisationen. Se inspelningen genom att klicka på länken högre upp på sidan.

Webbinariet ersätter det seminarium som gruppen för nyanländas inkludering skulle ha haft på Landsbygdsriksdagen i maj 2020.

Stöd till etniska organisationer

Det görs många bra projekt inom integrationsområdet i Sverige. De flesta av dessa projekt görs för målgruppen av svenska organisationer och sällan med målgruppens föreningar som projektägare. I projektet "Stöd till etniska föreningar" ville Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som finns i de etniska föreningarna av att integreras i vårt land.

Läs rapporten på vår sida för publikationer