Landsbygdsnätverket
Med naturen som arbetsgivare - en handbok för entreprenörer

Med naturen som arbetsgivare, en handbok för entreprenörer

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Naturturism har under 2018 tagit fram en handbok för entreprenörer inom naturturism.  Handboken är framtagen med entreprenören i tanken, men med det färdiga resultatet i hand kan vi konstatera att den lämpar sig mycket väl för att läsas även av de rådgivande och stödjande organisationer och myndigheter som entreprenören möter. Boken bidrar till en ökad förståelse för naturturismföretagarens förutsättningar vilket är till nytta för hela branschens utveckling

Arbetsgruppen Naturturism konstaterade tidigt i sitt arbete att det fanns ett behov av att ta fram konkreta tips och råd för att inspirera blivande och nystartade naturturismföretagare. Det finns många faktorer, hinder och möjligheter som en entreprenör bör tänka på tidigt i processen. Handboken är ett sätt att försöka tydliggöra dessa delar men också för att stärka medvetenheten om vikten av att också hantera och vårda naturen med respekt och ansvar.

Fem fokusområden

Handboken "Med naturen som arbetsgivare" är indelad i fem fokusområden, affärsmöjligheten, lokal förankring och samverkan, infrastruktur, hållbarhet och digital transformation. Till varje kapitel finns ett företagsexempel som berättar om hur entreprenören tänker och driver sina företag för att lyckas.