Landsbygdsnätverket

Fiskebroschyr på flera språk

Landsbygdsnätverkets grupp för nyanländas inkludering har låtit översätta en svensk fiskebroschyr till flera olika språk. Klicka på respektive bild för att läsa broschyren.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på svenska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på svenska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på arabiska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på arabiska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på bulgariska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren bulgariska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på engelska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på engelska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på farsi.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på farsi.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på franska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på franska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på kurdiska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på kurdiska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på pashto.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på pashto.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på persiska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på persiska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på rumänska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på rumänska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på ryska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på ryska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på somaliska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på somaliska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på thailändska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på thailändska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på tigrinska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på tigrinska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på tyska.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på tyska.