Landsbygdsnätverket

Foto: David Zandén/Scandinav bildbyrå.

Ung inkludering

Unga på landsbygden är den viktigaste gruppen invånare för att vi ska kunna behålla och utveckla hållbara landsbygdssamhällen. Utan unga som vill investera i en framtid på landsbygden finns det ingen varaktig landsbygdsutveckling.


Arbetsgruppen för ung inkludering jobbar för att fler bli medvetna om vikten av att förbättra ungas möjligheter i landsbygder. Det handlar om allt från inflytande och delaktighet till företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning.

Arbetsgruppens övergripande mål är att öka medlemsorganisationernas förmåga att inkludera unga i landsbygdsutveckling. Arbetsgruppen ska bistå med såväl information som inspiration om hur organisationer kan bli bättre på att inkludera unga i sitt arbete, både som målgrupp och för arbetet i den egna organisationen. Arbetsgruppen ska:

  • Kartlägga medlemsorganisationernas behov av information, kunskap och verktyg. Därefter ska man arbeta för att möta det behovet.

  • Inspirera unga till ökat deltagande i landsbygdsutveckling.
  • Inspirera organisationer att hitta nya arbetssätt för ökad ung inkludering.
  • Tillhandahålla samlade verktyg, material, information och kontakter för att öka ung inkludering.
  • Tillgängliggöra information särskilt riktad till unga för att ta tillvara ungas intresse och engagemang.

Gruppen verkar också för att öka inkluderingen av unga i Landsbygdsnätverkets övriga arbete genom sin coachningsfunktion. Funktionen är viktig för att inkludera nya organisationer med ungdomsfokus i Landsbygdsnätverkets aktiviteter och därigenom öka mångfalden av aktörer i landsbygdsutvecklingen.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU