Landsbygdsnätverket

Fotograf Mickan Thor

Utrikesföddas inkludering i landsbygder - en digital träff

Den 3-4 mars genomförde arbetsgruppen för nyanländas inkludering tre träffar om utrikesföddas inkludering i landsbygder.

Presentationer

Vill du ha någon av föreläsarnas presentationer skickade till dig? Skicka ett mejl till nils.lagerroth@jordbruksverket.se

Inspirationsartiklar

Här har vi samlat artiklar om några av projekten som medverkar på träffen. Läs också gärna rapporten Metoder och framgångsfaktorer för utrikesföddas möjligheter till sysselsättning och företagande. Författare är Ida Gustafsson.

Läs rapporten på den här sidan.

Wow hjälpte utrikesfödda kvinnor ut på arbetsmarknaden


Genom att engagera ideella krafter i samhället och samtidigt arbeta med en tydlig struktur för stödinsatserna har organisationen Wow haft stor framgång med sitt projekt One Goal. Av de 32 utrikesfödda kvinnor som deltog gick 18 vidare till jobb och 7 till yrkesutbildningar efter ett år.

Läs hela artikeln här

Lyckad jobbförmedling i gröna näringar


Flyktingkrisen 2015 och 2016 innebar stora ansträngningar för flera svenska kommuner. I Götene bestämde man sig för att utnyttja sina många företag inom livsmedelsbranschen, både vad det gäller primärproduktion och förädling, för att hitta gröna jobb till nyanlända.

Läs hela artikeln här

Informell kompetens blev värdefull i gröna näringar-projekt


Med en grundtanke om att ta till vara informell kompetens hos nyanlända skapade Sandvikens kommun Leaderprojektet IKEF Högbo. Under projektperioden erbjöds 19 av 24 deltagare arbete inom främst de gröna näringarna.

Läs hela artikeln här

Integrationsarbete på flera plan gav resultat


Företags- och föreningspraktik kombinerat med utbildning – i exempelvis fikarumssvenska. Det blev ett framgångsrecept när Coompanion Roslagen och Norrort genomförde sitt integrationsprojekt för nya svenskar.

Läs hela artikeln här

12.45 Incheckning och tekniktest

13.00 Hej och välkomna

13.05 Erfarenheter av landsbygsutvecklingprojekt inom integration

  • Integrationsprojekt i landsbygdsprogrammet, Tina Wallin, Jordbruksverket
  • Metoder och framgångsfaktorer för utrikesföddas möjligheter till sysselsättning och företagande – en kartläggning av integrationsprojekt utifrån Lokalt Ledd Utveckling och Leader-metoden, Ida Gustafsson, Student, Sveriges lantbruksuniversitet

13.45 Paus

14.05 Presentationer från tre leaderprojekt med inriktning integration:
  • Leader Resursmodell Integration inom småföretagande, besöksnäring och föreningsliv. Sarah Thorsaeus, Coompanion Roslagen & Norrort

  • Bonde söker personal - Grön integration i Götene. Rune Yttersjö, Götene kommun
  • WOWs ”One Goal” kvinnoprojekt. Linda Törner, WOWfoundation, Halmstad

14.45 Stöd till etniska organisationer på landsbygden, Asha Ismail, SIOS/Somaliska Riksförbundet och Jan Runfors, Hela Sverige ska leva.

15.00 Avslutning

18.15 Incheckning och tekniktest

18.30 Vägar till Utbildning och Arbete inom de gröna näringarna på landsbygden
Moderator för mötet: Maria Dirke, AGRO Sörmland.

Inledning och välkommen: arbetsgruppen för nyanländas inkludering i Landsbygdsnätverket, ordförande; Per Hasselberg, ledamot; Asha Ismail från SIOS och Somaliska Riksförbundet och ledamot; Jan Runfors från Hela Sverige ska leva.

1. Vilka yrken och vilka utbildningar finns i de gröna näringarna? Hur ser behovet av arbetskraft ut på landsbygden? Exempel på projekt för nya jobb.

– Jan Andersson, Arbetsförmedlingen. Vilka yrken, behov och utbildningar finns?
Projekt: Mer mat fler jobb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Maria Elinder, Naturbruksskolornas förening
Gymnasie- och vuxenutbildningar vid naturbruksskolorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Filippa Dietmann, Lantbrukarnas Riksförbund: Nya nätverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Charlotta Rydberg, Lantbrukarnas Riksförbund: Grön kompetens - Livsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Maria Dirke, Agro Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Grönsaksodling på friland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Bercem Johannesson och Maria Albing, , Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.
"Utbildningar vid SLU – behörigheter och utbud"

2. Flaskhalsar!
Vilka utmaningar finns för att få fler yrkesverksamma människor och fler företag på vår landsbygd? Var finns hindren för en mer samarbetsinriktad regional och nationell utvecklingsstrategi mellan den offentliga, privata och idéburna sektorn? Vad är de största hindren att du inte fått ett arbete? Vilka tips finns på lösningar?
Medverkande i mötet deltar med inspel från deltagarna.

3. De medverkande svarar på frågor från chatten/deltagarna

20.00 Avslutning

08.45 Incheckning och tekniktest

09.00 Hej och välkomna

09.05 Att främja företagande och landsbygdsutveckling. Erfarenheter från Landsbygds-nätverkets möten för att ge stöd till utrikesföddas företagande på landsbygden och idéer inför framtiden. Lejla Babajic Löfgren och Vukica Bosnjak, Tillväxtverket och Mariana Morosanu och Christina Odén, Region Jönköping.

09.35 Innovativa arbetssätt för att skapa värde och uppmuntra entreprenörskap. Hur kan vi ta del av utrikesföddas kunskaper och erfarenheter, samt uppmuntra entreprenörskap och innovation? Jennie Cederholm Björklund samt Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapen.

10.00 Paus

10.20 Uppföljande diskussion

10.40 Om skillnader mellan stad och land i forskningsrapporten ”Med Migranternas Röst”,
Bi Puranen, Institutet för framtidsstudier.

11.10 Panelsamtal Är landsbygden bättre på integration än staden? Och hur gör man då?

Panelen

Moa Björnsson

Carlos Rojas
Analyschef
Sweden Research

Josefina Syssner

Bi Puranen
Forskare
Institutet för framtidsstudier

Alessandra Faggian

Sohrab Fadai
PR konsult
Sohrab AB

11.40Avslutande kommentar, Per Hasselberg, Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Nyanländas inkludering

11.45 Avslutning

Bakgrund

Utrikesföddas och nyanländas inkludering är viktiga frågor i landsbygdsutvecklingen och hanteras av många projektverksamheter, bl a i Landsbygdsprogrammet. Landsbygdsnätverket arbetsgrupp Nyanländas inkludering fungerar som ett stöd i genomförandet av dessa projektverksamheter och vill på denna träff belysa viktiga delar för utrikesföddas och nyanländas situation och möjligheter på landsbygden. På träffen blir det bl a en redovisning av en undersökning av leaderprojekt som arbetar med integration och berättelser från projekt som arbetar med integration.